ລັດຍັງບໍ່ສາມາດໄກ່ເກ່ຍດິນທີ່ຖືກໂຄງການພັດທະນາບາງຂົງເຂດ

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ລາຍງານວ່າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການໄກ່ເກ່ຍ ກ່ຽວກັບບັນຫາດິນປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ໃນບາງຂົງເຂດກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນໂຄງການໃຫຍ່ໆ ທີ່ລັດຖະບານມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ທັນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ຍ້ອນປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍທີ່ເໜາະສົມ ແລະ ບວກກັບການ ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ລົງໄປໄກ່ເກ່ຍບໍ່ຊີ້ແຈງໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈລະອຽດ ແລະ ໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບປະຊາຊົນ. ພ້ອມນັ້ນປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງກໍ່ຢາກໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເກີນຂອບເຂດ.

ທ່ານ ບຸນຄາມ ພຸດທະວົງສາ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ໄດ້ກ່າວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ຜ່ານມາມີບາງບຸກຄົນໄປອາໄສຢູ່ເຂດດິນປ່າສະຫງວນຂອງລັດເຊິ່ງໃນກໍລະນີນີ້ຖ້າມີການຍ້າຍ ຫຼື ຖືກໂຄງການ ເບື້ອງລັດຈະຊົດເຊີຍພຽງແຕ່ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຜົນລະປູກເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຊົດເຊີຍເລື່ອງດິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ຍິນຍອມ. ປະຊາຊົນຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ອັນ ໃດແມ່ນດິນຂອງຕົນອັນໃດ ແມ່ນກຳມະສິດຂອງລັດ, ໃນກໍລະນີທີ່ແມ່ນດິນຂອງປະຊາຊົນແທ້ມີໃບຕາດິນທີ່ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນກໍ່ບໍ່ຄວນຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍມູນຄ່າເກີນຂອບເຂດ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນປະຊາຊົນອ້າງວ່າການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ລັດວາງອອກແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມ ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ປະ ຊາຊົນບໍ່ຍິນຍອມ.

ທ່ານ ບຸນຄາມ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ບັນຫາພະນັກງານທີ່ລົງໄປໄກ່ເກ່ຍ ກໍ່ເປັນບັນຫາໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາ ຊົນບໍ່ລົງລອຍນໍາ ເພາະມີການເວົ້າຈາບໍ່ສຸພາບອ່ອນໂຍນ ແລະ ການອະທິບາຍຊີ້ແຈງ ໃຫ້ປະຊາຊົນຍັງບໍ່ລະອຽດເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈ, ອີກກໍລະນີໝຶ່ງ ບາງໂຄງການທີ່ ບໍລິສັດເອກະຊົນໄດ້ກຳມະສິດໃນການສຳປະທານດິນຈາກລັດແລ້ວ ແຕ່ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ໄປເບິ່ງລະ ອຽດວ່າມີປະຊາຊົນໄດ້ທໍາມາຫາ ກິນຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ໄປພັດທະນາໂລດໂດຍບໍ່ແຈ້ງ ໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີການຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ:​ ພຸດສະດີ