ມະນຸດໂລກຕ້ອງສະເທືອນ Sophia ຫຸ່ນທີ່ຄືຄົນຫຼາຍທີ່ສຸດ (ມີຄລິບວິດີໂອ)

ດຣ. ເດວິດ ແຮນສັນ ພັດທະນາຫຸ່ນຍົນຮຽນແບບມະນຸດລຸ້ນລ່າສຸດ “ໂຊເຟຍ” ທີ່ມີຜົວໜັງເໝືອນມະນຸດເຊິ່ງມັນເປັນວິວັດທະນາການໃໝ່ລ່າສຸດ ຮຽກວ່າ Frubber ຫໍ່ຫຸ້ມທີ່ກົນໄກໃບໜ້າລະອຽດຊັບຊ້ອນຫຼາຍຊັ້ນ ເຮັດໃຫ້ໂຊເຟຍສາມາດສະແດງສີໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຖິງ 62 ແບບ ທີ່ດວງຕາຂອງໂຊເຟຍຍັງຕິດຕັ້ງກ້ອງເອົາໄວ້ເຮັດໃຫ້ນາງສາມາດຈ້ອງຕາກັບຜູ້ທີ່ກຳລັງສົນທະນາກັບນາງໄດ້ອີກດ້ວຍ ໂດຍຮູບແບບໃບໜ້າຂອງໂຊເຟຍນີ້ ທາງ ດຣ. ເດວິດ ແຮນສັນ ໃຊ້ຕົ້ນແບບຈາກໜ້າດາລາຮໍລີວູດ ອຳມະຕະ ຢ່າງ Audrey Hepburn ທີ່ມີສື່ສຽງໃນສັດຕະວັດທີ 50

ໂຊເຟຍມີ AI ທີ່ສາມາດຟັງ ແລະ ເວົ້າຕອບໂຕ້ປະໂຫຍກສົນທະນາໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ AI ຂອງນາງກໍ່ເລີ່ມມີອາລົມຊັ້ນຍອດເຄື່ອງຫຸ່ນຍົນອີກດ້ວຍ (ເບິ່ງທີ່ຄລິບດ້ານລຸ່ມ)

ທີ່ມາຈາກ: http://news.tlcthai.com/news-clips/702740.html