ຝົນຕົກ 3-4 ວັນຜ່ານມາ ສົ່ງຜົນກະທົບໜັກ ຕໍ່ການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບຝົນຕົກໜັກໃນ 3- 4 ວັນທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາປີ ຂອງຊາວກະສິກອນຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ, ເນື່ອງຈາກເປັນຊ່ວງໄລຍະການເກັບກ່ຽວ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າທີ່ກ່ຽວແລ້ວຖືກຝົນຮຳ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຢຸດການເກັບກ່ຽວ ແລະ ແກ່ຍາວມາ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າແກ່ເກີນ, ຊຶ່ງໄລມາຮອດປັດຈຸບັນ ສາມາດເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີໄດ້ພຽງ 50 ກວ່າສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ, ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງໄດ້ຮັບຜົນ, ໂດຍສະເພາະເຂົ້ານາແຊງ, ຂະແໜງກະສິກຳກໍໄດ້ສົ່ງພະນັກງານວິຊາການຂອງຕົນ ລົງຊຸກຍູ້ການກະກຽມປັດໃຈຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂອດຕອບສະໜອງນ້ຳຊົນລະປະທານ, ບັນຫາແນວພັນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການປັກດຳທັນກັບລະດູການ ກະຊວງດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ຄຽງຄູ່ກັບການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີ, ກະສິກອນບາງທ້ອງຖິ່່ນ, ຕ່າງກໍໄດ້ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການປູກພືດລະດູແລ້ງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ:

ລພນ

ຕິດຕາມເຮົາທາງFacebook ກົດຖືກໃຈເລີຍ!