ຝຣັ່ງໃຈດີ ພາເດັກນ້ອຍໄປປາດປ້າງ

ອາເລັກ ເຈົ້າຂອງເຮືອນພັກ ໂນລາ ທີ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມີຈິດໃຈທີ່ດີງາມ ໄດ້ພາເດັກນ້ອຍລາວໄປປາດປ້ອງ ທີ່ໂຮງໝໍເດັກນ້ອຍ (ໃກ້ໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ), ອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ແລະນອນເຝົ້າຈົນຄົນເຈັບຫາຍດີ.

ອາເລັກ ເລົ່າວ່າ ຕົນເອງມາຢູ່ລາວດົນແລ້ວ ມີເຮືອນພັກຢູ່ເມືອງກາສີ ຕົນເອງຮູ້ພາສາລາວດີ ແລະຮູ້ພາສາຂະມຸບາງເລັກນ້ອຍ. ມື້ໜຶ່ງມີໝູ່ທີ່ເປັນຄົນລາວຜູ້ໜຶ່ງ ໄດ້ເອົາຮູບຖ່າຍເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງ ທີ່ເປັນພະຍາດປ້າງມາໃຫ້ເບິ່ງ ແລ້ວຖາມຕົນເອງວ່າ ເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ໄດ້ບໍ ລາວເປັນປ້າງໃຫຍ່, ຕົນໂຕເຫຼືອງ ແລະບໍ່ແຂງແຮງ. ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ຕົນເອງຈຶ່ງໄດ້ເດິນທາງໄປຍັງບ້ານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກອອກໄປ ເພື່ອໄປເບິ່ງຕົວຈິງ ແລ້ວເຫັນວ່າ ມີເດັກນ້ອຍຍິງທີ່ເປັນປ້າງ ແລະເປັນໜ້າອິຕົນທີ່ສຸດ ແຕ່ຍ້ອນວ່າຄອບຄົວຂອງລາວທຸກຍາກ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວພະຍາດລູກສາວຂອງຕົນ.

ເມື່ອເຫັນເປັນແນວນັ້ນ ຕົນເອງຈຶ່ງໄດ້ກັບມາເຮືອນພັກຂອງຕົນເອງ ແລະໄດ້ຊັກຊວນໝູ່ຄູ່ທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາພັກຢູ່ເຮືອນພັກຂອງຕົນ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລ້ວກໍສາມາດຮິບໂຮມເງິນໄດ້ຈຳນວນໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ຫຼາຍ. ຈາກນັ້ນ ຕົນເອງຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈພາເດັກນ້ອຍຄົນດັ່ງກ່າວ ໄປຍັງໂຮງໝໍເດັກນ້ອຍ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະໄດ້ຜ່າຕັດໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ພ້ອມທັງນອນເຝົ້າຢູ່ຫັ້ນປະມານອາທິດປາຍຈຶ່ງໄດ້ກັບ.

ອາເລັກ ບອກຕື່ມວ່າ ເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ບໍ່ແມ່ນຜູ້ທຳອິດທີ່ຕົນເອງພາມາຫາໝໍ ແຕ່ວ່າທີ່ຜ່ານມາຕົນເອງກໍເຄີຍໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍມາຫຼາຍຄົນແລ້ວ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.