ຜົນການສຶກສາຊີ້ ມະຫາເສດຖີເອີຣົບ ລວຍກ່ວາມະຫາເສດຖີອາເມຣິກາ ແລະ ຈີນ! ແຕ່ມະຫາເສດຖີຈີນ ມີອາຍຸນ້ອຍກ່ວາ!

EyWwB5WU57MYnKOuXxzrrrr9ts2ecq2Mi7vuwaXRNF65FSR5NrqPdY

ຜົນການສຶກສາລ່າສຸດລະບຸວ່າ ມະຫາເສດຖີເອີຣົບມີຊັບສິນສະເລ່ຍ ຫລາຍກ່ວາມະຫາເສດຖີອາເມຣິກາ ແລະ ຈີນ ແຕ່ວ່າມະຫາເສດຖີຈີນ ມີອາຍຸສະເລ່ຍໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ສຳນັກຂ່າວເບນກ້າ (Belga) ຂອງແບນຊິກ ລາຍງານໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາຜ່ານມານີ້ວ່າ ຜົນການສຶກສາຂອງທະນາຄານຢູບີເອັສ ຂອງປະເທດສະວິດ ແລະ ສຳນັກງານທີ່ປຶກສາ PwC ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມະຫາເສດຖີເອີຣົບ ມີຊັບສິນສະເລ່ຍ 5,700​ ລ້ານໂດລາ ເຊິ່ງຫລາຍກ່ວາຊັບສິນສະເລ່ຍຂອງມະຫາເສດຖີອາເມຣິກັນ ແລະ ຈີນ, ໂດຍຊັບສິນສະເລ່ຍຂອງມະຫາເສດຖີອາເມຣິກາ ແມ່ນເທົ່າກບ 4,500 ລ້ານໂດລາ ສ່ວນມະຫາເສດຖີຈີນ ມີຊັບສິນສະເລ່ຍເທົ່າກັບ 3,200 ລ້ານໂດລາ.  ແນວໃດກໍຕາມ ເຖິງແມ່ນມະຫາເສດຖີຈີນ ຈະມີຊັບສິນສະເລ່ຍໜ້ອຍກ່ວາ ແຕ່ພວກເຂົາກໍມີອາຍຸສະເລ່ຍໜ້ອຍກ່ວາ ບັນດາມະຫາເສດຖີເອີຣົບ ແລະ ອາເມຣິກາເຖິງ 10 ປີ ຄືອາຍຸສະເລ່ຍຂອງມະຫາເສດຖີຈີນນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ພຽງແຕ່ 57 ປີເທົ່ານັ້ນ ໂດຍການສຶກສາວິໄຈດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກແບບສອບຖາມບັນດາມະຫາເສດຖີ ຈຳນວນ 1,300 ຄົນ ໃນຊ່ວງ 20 ປີຜ່ານມາ.