ຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຜູ້ກັບມາຈາກປະເທດໄທອາດຖືກເລີກຈ້າງ

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຜູ້ກັບມາຈາກປະເທດໄທ ອາດຈະພົບບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດຄອບຄົວ ເພາະວ່າຖືກເລີກຈ້າງ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ຜູ້ປະກອບການຈຳນວນຫຼາຍພາຍໃນປະເທດລວມທັງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຍັງບໍ່ທັນມີແຜນທິ່ຊັດເຈນໃນການຮັບເອົາແຮງງານລາວກຸ່ມດັ່ງກ່າວເຂົ້າເຮັດວຽກ.

ປະຈຸບັນ ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານໄດ້ຮ່ວມມືກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອທວງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸກຂະແໜງວິຊາຊີບຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດ ໃນການຮັບເອົາແຮງງານລາວກຸ່ມດັ່ງກ່າວເຂົ້າເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດຂອງຕົນ.

ທ່ານ ນາງ ອານຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ ຫົວໜ້າກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມການຈັດຫາງານ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2020 ວ່າ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຜ່ານມາກະຊວງພວກເຮົາມີກົນໄກ ແລະ ແຈ້ງການຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອແນະນໍາໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກຂັ້ນໃນທົ່ວປະເທດຈະຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຂື້ນໃນການສືບຕໍ່ປະສານງານກັບນັກລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ພວກເຂົາຮັບເອົາແຮງງານ ເພື່ອຫຼຸດຜອ່ນຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຈຳວັນ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ທ່ານ ນາງ ອານຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ ກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ເພາະມີຫຼາຍບໍລິສັດໃນລາວ ລວມທັງບໍລິສັດໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ທັນມີແຜນທິ່ຊັດເຈນໃນການຮັບເອົາແຮງງານລາວ ໂດຍພວກເຂົາເຈົ້າອ້າງເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຫຼາຍເຫດຜົນເພຶ່ອບໍ່ຢາກຮັບເອົາແຮງງານລາວກຸ່ມດັ່ງກ່າວເຂົ້າເຮັດວຽກນຳ.

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມສະພາບການຕ່າງໆ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານສະພາບຢ່າງປົກກະຕິ; ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ ບໍລິສັດຈັດຫາງານ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານໃຫ້ພິຈາລະນາການຊ່ວຍເຫຼືອ.

 

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.