ປະ​ເພດ​ຂອງ​ເຈ້ຍອານາໄມ

0
1685

ดาวน์โหลด

      ເຈ້ຍອານາໄມ​ທີ່​ຢູ່ໃນ​ເຮືອນ​ເຮົາຫລາຍ​ຄົນ​ອາດຈະ​ຄິດວ່າ ເຈ້ຍອານາໄມ​ຫຍັງ​ກໍ​ຄືກັນ​ໝົດ ແຕ່​ແທ້ໆ​ແລ້ວເຈ້ຍອານາໄມ​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເພດ​ຖືກ​ເຮັດ​ຂຶ້ນ​ມາ ມີ​ວັດ​ຖຸ​ປະສົງ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ທີ່​ຕ່າງ​ກັນ​ແລະ​ບໍ່​ຄວນ​ໃຊ້​ປະ​ປົນ​ກັນ

ເຈ້ຍເຊັດ​ໜ້າ (facial tissue) ເປັນເຈ້ຍອານາໄມ​ ທີ່​ມີ​ຄຸນສົມບັດ​ຄວາມ​ໜຽວນຸ່ມ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ໃຊ້​ສຳລັບ​ຊັບ​ນ້ຳ​ພາຍ​ຫລັງ​ລ້າງ​ໜ້າຫລື​ໃຊ້​ສຳລັບ​ຊຳ​ລະ​ລ້າງ​ເຄື່ອງ​ສຳ​ອາງໃນ​ກະ​ບວນ​ການ​ຜະລິດ​ຈະ​ໃສ່​ສານ​ບາງ​ຕົວ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຈ້ຍ​ເກີດ​ຄວາມ​ໜຽວ​ນຸ່ມ

ເຈ້ຍ (toilet paper) ເປັນ​ເຈ້ຍ​ອານາໄມ ທີ່​ມີ​ຄຸນສົມບັດ​ຄວາມ​ເປື່ອຍ​ຍຸ່ຍ​ງ່າຍ​ເມື່ອ​ຖືກນ້ຳ ການ​ທີ່​ເປື່ອຍ​ງ່າຍ​ບໍ່​ໄດ້​ແປ​ວ່າ​ບໍ່​ດີ​ສະເໝີ​ໄປເພາະ​ຖືກ​ສ້າງ​ມາ​ໃຫ້​ຊັບ​ນ້ຳ​ແລະ​ຍ່ອຍລະ​ລາຍ​ງ່າຍແຕ່​ເຈ້ຍ​ປະ​ເພດ​ນີ້ ບໍ່​ຄວນ​ນຳ​ໄປ​ເຊັດ​ໜ້າ​ເຊັດ​ຕານຳ​ໄປ​ຫໍ່ອາຫານ ຫລື ​ຮອງ​ອາຫານ ເພາະ​ໃນ​ກະ​ບວນ​ການ​ຜະລິດ​ວັດ​ຖຸ​ດິບ ຈະ​ມີ​ສານ​ເຄ​ມີ​ຈຳ​ພວກ​ສານ​ໂຊ​ດຽມ​ໄຮ​​ຫລອກ​ໄຊ (ໂຊ​ດາ​ໄຟ) ສານ​ໄດ​ອອກ​ຊິນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສານ​ກໍ່​ມະ​ເຮັງ​ໃນ​ເຈ້ຍອານາໄມ ໂດຍ​ນຳ​ມາ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ເຮັດ​ວັດ​ຖຸ​ດິບ​ໃຫ້ເປັນ​ເນື້ອ​ເຍື່ອ ແລະ ​ໃຊ້​ຄໍ​ລີນ​ຊຶ່ງ​ມີ​ສານ​ໄດ​ອອກ​ຊິນ​ເປັນ​ສ່ວນ​ປະກອບ​ໃນ​ການ​ຟອກ​ເຈ້ຍ​ໃຫ້​ຂາວ

ເຈ້ຍອານາໄມ table napkin s ​ເຈ້ຍ​ປະ​ເພດ​ນີ້​ມີ​ສອງ​ລັກສະນະ ເປັນເຈ້ຍ​ທີ່​ຈັດ​ໄວ້​ໃນ​ຫ້ອງ​ນ້ຳເພື່ອ​ເຊັດ​ເຮັດ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ມື ອີກ​ປະ​ເພດ​ໃຊ້​ສຳລັບ​ວາງ​ເທິງ​ໂຕະ​ອາຫານໃຊ້​ແທນ​ຜ້າ​ເຊັດ​ປາກ​ສຳລັບ​ການ​ຮັບປະທານ​ອາຫານ​ແບບ​ຕາເວັນຕົກ

ເຈ້ຍ​ອະ​ເນກ​ປະ​ສົງ (paper towels) ເປັນ​ເຈ້ຍອານາໄມສຳລັບ​ໃຊ້​ໃນ​ງານ​ເຮືອນ​ທົ່ວ​ໄປ ທົດ​ແທນ​ຜ້າ​ເຊັດ​ພື້ນຫລື​ຜ້າ​ເຊັດ​ໂຕະ