ປະເທດລາວກຳນົດກົນໄກສຳລັບການຮ້ອງທຸກທາງອິນເຕີເນັດ

ເວັບໄຊຂ່າວ ລາວທຽນທາມ ລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວໄດ້ຈັດຕັ້ງກົນໄກໃໝ່ສຳລັບຈັດການກັບການກັ່ນແກ້ງ (ລ່ວງລະເມີດ) ແລະ ການຄຸກຄາມທາງອອນລາຍຫຼັງຈາກມີການໝິ່ນປະໝາດ ແລະ ການໃສ່ຮ້າຍທາງໂຊຊຽວມີເດຍເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ດຣ.ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມລາວ ໄດ້ລົງນາມໃນກົດລະບຽບສະບັບໃໝ່ເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ ທີມຕອບໂຕ້ສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີຂອງລາວ (Lao CERT) ຮັບຄຳຮ້ອງຈາກຜູ້ທີ່ຖືກໝິ່ນປະໝາດ.

ກົດລະບຽບໃໝ່ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງອອນລາຍ ຫຼື ການກັ່ນແກ້ງທາງອິນເຕີເນັດສາມາດລາຍງານຄຳຮ້ອງຂອງຕົນໂດຍຕົງໄປທີ່ Lao CERT.

ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຍັງສາມາດຍື່ນຂໍ້ຫາທາງອາຍາຕໍ່ຜູ້ຖືກກ່າວຫາຢູ່ສະຖານີຕຳຫຼວດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າເປີດການສອບສວນຢ່າງເປັນທາງການ.

ກົນໄກການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງອິນເຕີເນັດໃໝ່ນີ້ ແມ່ນຕອບສະໜອງກັບຈຳນວນຄົນທີ່ໃຊ້ສື່ໂຊຊຽວທີ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອໃຊ້ເປັນພື້ນທີ່ສຳລັບການໝິ່ນປະໝາດ ແລະ ການໃສ່ຮ້າຍ ກົດລະບຽບໃໝ່ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ, ໂດຍໝັ່ນໃຈວ່າມີວິທີການທີເໝາະສົມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ລາຍງານວ່າ ກະຊວງໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສື່ອອນລາຍໃນລາວປະຕິບັດຕົນຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນການໃຊ້ສື່ອອນລາຍ ແລະ ມີສະຕິໃນການກະທຳຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຫວັງວ່າຈະເຕືອນສະຕິໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດກວດກາແຫຼ່ງຂ່າວຢ່າງລະອຽດເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປອມ.

ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດຫ້ອງທົດລອງເຕັກນິກດີຈີຕອນ ຄັ້ງທຳອິດຂອງປະເທດໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ວິເຄາະຄະດີອາຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສື່ດິຈີຕອນຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນຕໍ່ປີ. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສືບສວນສາມາດຄົ້ນພົບ, ຂົນສົ່ງ, ກູ້ຄືນ, ວິເຄາະ ແລະ ຮັກສາຫຼັກຖານດິຈີຕອນທີ່ເກີດຈາກຄະນະອາຍາ ແລະ ນຳສະເໜີຫຼັກຖານນີ້ໃນສານ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ