ປະເທດທີ່ຖືກຈັດອັນດັບໃຫ້ເປັນປະເທດທີ່ປອດໄພໃນການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

0
315

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສ້າງຄວາມທ້າທາຍຕໍ່ກັບເສດຖະກິດ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນປະຊາກອນໃນທົ່ວໂລກກໍຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເດີນທາງອອກນອກປະເທດໄດ້.

ໜ່ວຍງານ ອີໂຄໂນມິສ ອິນເທລລີເຈນ ຢູນິຕ ຫຼື EIU ເປັນໜ່ວຍງານທີ່ວິເຄາະເສດຖະກິດຂອງວາລະສານ ອີໂຄໂນມິສ ໄດ້ມີການຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ປອດໄພໃນການໃຊ້ຊີວິດຫຼັງຈາກທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19  ເຊິ່ງປະເທດທີ່ຖືກນໍາມາຈັດອັນດັບນັ້ນແມ່ນຈະອີງຕາມພູມຄຸ້ມກັນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນດ້ານຕ່າງໆ.

ການຈັດອັນດັບ 2021 Safe Cities Index ນັ້ນໄດ້ນໍາເອົາເມືອງຕ່າງໆ 60 ແຫ່ງໃນທົ່ວໂລກມາຄໍານວນຕາມມາດຕະຖານຂອງການວັດແທກເຊັ່ນວ່າ: ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ, ຄວາມປອດໄພສ່ວນໂຕບຸກຄົນ ແລະ ປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ ພ້ອມກັບເບິ່ງເຖິງສະຖານະການການຮັບມືກັບພະຍາດໂຄວິດ-19  ລວມໄປເຖິງອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງຄົນພາຍໃນປະເທດນັ້ນໆອີກດ້ວຍ ແລະ 5 ອັນດັບທີ່ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມປອດໄພຫຼັງຈາກທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ແກ່: 

  1. ເມືອງ ໂຄເປນເຮເກນ ປະເທດ ເດນມາກ 

ປະເທດເດນມາກຖືໄດ້ວ່າເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໄດ້ດີ ແລະ ເປັນປະເທດໃນກຸ່ມທໍາອິດຂອງໂລກທີ່ໄດ້ປະກາດໃຫ້ປະຊາຊົນກັບມາໃຊ້ຊີວິດຮູບແບບໃໝ່ ໂດຍການຍົກເລີກມາດຕະການທີ່ກ່ຽວກັບໂຄວິດທັງໝົດໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ອັດຕາສ່ວນການສັກວັກຊີນໃຫ້ກັບປະຊາກອນແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງ ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດເດນມາກໄດ້ບອກວ່າ: ການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ນັ້ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄືນອີກແມ່ນຈະໄດ້ກັບມາໃຊ້ມາດຕະການໃນການຄວບຄຸມພະຍາດຄືດັ່ງທີ່ຜ່ານມາ.

  1. ນະຄອນໂຕຣອນໂຕ ປະເທດ ການາດາ

ປະເທດການາດາ ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີສອງຂອງເມືອງທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ໂດຍມີຄະແນນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສູງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສັກວັກຊີນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືກັນຂອງຄົນໃນອົງກອນໃນການຈັດສັນການສັກວັກຊີນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.

  1. ປະເທດສິງກະໂປ

ປະເທດສິງກະໂປໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຢູ່ໃນລະດັບທີສາມ ໂດຍອີງຕາມທາງດ້ານການນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີແບບດິຈິຕອລ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ. ປະເທດສິງກະໂປເລີ່ມມີການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີການເລີ່ມຕົ້ນການສັງເກດການແບບດິຈິຕອລ. ນອກຈາກນີ້ສິງກະໂປຍັງເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີການສັກວັກຊີນໃນກັບປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດ.

  1. ເມືອງ ຊິດນີ່ ປະເທດອົດສະຕາລີ

ປະເທດອົດສະຕາລີ ຖືກຈັດເປັນອັນດັບທີສີ່ ເຊິ່ງໃນຊ່ວງການເລີ່ມຕົ້ນລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະເທດອົດສະຕາລີເປັນປະເທດທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມແລກທີ່ໄດ້ປະກາດປິດເຂດແດນ ແລະ ໃຊ້ມາດຕະການຄວບຄຸມພະຍາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນປະເທດຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ. 

  1. ເມືອງ ໂຕກຽວ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ 

ປະເທດຍີ່ປຸ່ນຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີຫ້າ ໂດຍໃນເມືອງໂຕກຽວນັ້ນໄດ້ຮັບການຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນລໍາດັບຕົ້ນໆຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ການຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດຂອງປະຊາຊົນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Thairath