ປະຊາຊົນບ້ານນາເປາະ ເມືອງພີນ ພ້ອມໃຈສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ 19

0
309

ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ຈຸດສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 ຂອງ ບ້ານບືງທະເລ ເມືອງພະລານໄຊ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ໃຫ້ຄວາມ ສົນໃຈພາກັນໄປສັກວັກ ຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 ຫລາຍພໍສົມຄວນ ເຊຶ່ງມີທັງໝົດ 44 ຄົນ, ໃນນີ້ເຂັມທີ 1 ສັກໄດ້ 8 ຄົນ, ເຂັມທີ 2 ສັກໄດ້ 10 ຄົນ, ເຂັມທີ 3 ຫລື ເຂັມກະຕຸ້ນ 11 ຄົນ ແລະ ເຂັມທີ 4 ມີ 8 ຄົນ.

ທ່ານໝໍ ສົມບູນ ປ້ອງພີນຄໍາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສາທາລະນະສຸກ ເມືອງພະລານໄຊ ກ່າວວ່າ: ຂະບວນການສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 ຢູ່ເມືອງພະລານໄຊໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເລີ່ມມາຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 11 ມີນາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ໜ່ວຍງານສັກ ວັກຊິນເຄື່ອນທີ່ ຂອງຫ້ອງການ ສາທາລະນະສຸກ ເມືອງໄດ້ນໍາ ພາຄະນະສື່ມວນ ຊົນລົງມາຕິດຕາມ ຂະບວນການສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ພາຍໃນບ້ານບຶງທະເລໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2022 ຂະບວນການສັກວັກຊິນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຜ່ານມາ ເຄີຍໄດ້ ເຮັດຫລາຍ ຮອບເປັນຕົ້ນ:

ຮອບຕະລຸມບອນ, ຮອບປົກກະຕິ ແລະ ຮອບວັນສັກຢາກັນພະ ຍາດແຫ່ງຊາດ ຫລື ວສຊ ຕິດພັນກັບການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ ໂດຍອີງໃສ່ການແຈ້ງການໃຫ້ປະຊາຊົນ ແຕ່ລະບ້ານ ໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ຢູ່ປະເທດເຮົາກໍ່ຄືແຂວງ ໂດຍສະ ເພາະຂັ້ນເມືອງ ແນໃສ່ໃຫ້ປະຊາຊົນເອົາໃຈໃສ່ປ້ອງກັນຕົນເອງ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ຕະຫອດຮອດການ ອະນາໄມຕົນເອງພິເສດກໍ່ແມ່ນແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບວັກຊິນຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

 

ສຳລັບ ບ້ານບືງທະເລ ເມືອງພະລານໄຊ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດມີ ພົນລະເມືອງທັງໝົດ 1.970 ກວ່າ ຄົນ, ຍິງ 964 ຄົນ, ມີ 266 ຫລັງຄາເຮືອນ 357 ຄອບຄົວ, ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຖືເອົາຊີບເຮັດນາ ສວນ ແລະ ລ້ຽງສັດ ເປັນຕົ້ນ: ງົວ ຄວາຍແລະ ຄ້າຂາຍຈໍານວນໜຶ່ງ.ສ່ວນອັດຕາການສັກວັກຊິນຂອງ ປະຊາຊົນເຂັມທີ 1 ສັກໄດ້ 631 ຄົນ, ກວມເອົາຫລາຍກວ່າ 60 ສ່ວນຮ້ອຍ, ເຂັມ 2 ສັກໄດ້ຫລາຍ ກວ່າ 630 ຄົນ, ກວມເອົາ 60 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ເຂັມກະຕຸ້ນກວມເອົາຫລາຍກວ່າ 50 ສ່ວນ ຮ້ອຍ.%

ຂໍ້ມູນ: Lao National Radio