ປະກາດຮັບລັດຖະກອນ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ເປີດຂາຍຄຳຮ້ອງ ແຕ່ວັນທີ 20-27 ຕຸລາ 2016

0
2866

ເປີດຂາຍຄຳຮ້ອງ ແຕ່ວັນທີ 20-27 ຕຸລາ 2016

ໂທສອບຖາມ 021 413 003 ໃນໂມງລັດຖະການ

%e0%ba%95%e0%ba%b4%e0%bb%89%e0%ba%ad%e0%ba%87%e0%ba%81%e0%ba%b2%e0%ba%99%e0%ba%9e%e0%ba%b0%e0%ba%99%e0%ba%b1%e0%ba%81%e0%ba%87%e0%ba%b2%e0%ba%99