ປະກາດການປ່ຽນແປງ ລາຄານໍ້າມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1472/ອຄ.ກຄພນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 06 ກັນຍາ 2017.

ປະກາດການປ່ຽນແປງ ລາຄານໍ້າມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍລາຄາໃໝ່ນີ້ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 07 ກັນຍາ 2017 ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ລາຍລະອຽດການປ່ຽນແປງລາຄານໍ້າມັນ:
– ແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂື້ນ 150 ກີບ/ລິດ.
– ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຂື້ນ 150 ກີບ/ລິດ.
– ກາຊວນ ລາຄາຄົງທີ່

 

ແຫລ່ງຂ່າວ: Sengaloun Sayalath