ບົດວິໄຈໃໝ່ ປາໝຶກ, ປູ ແລະ ກຸ້ງລັອບເຕີ ສາມາດຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມເຈັບປວດໄດ້ ແລະ ມັນຈະຈື່ທຸກຢ່າງທີ່ມະນຸດເຮັດກັບມັນ

0
137

ປາໝຶກ, ປູ ແລະ ກຸ້ງລັອບເຕີ ສາມາດຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມເຈັບປວດໄດ້ ແລະ ມັນຈະຈື່ທຸກຢ່າງທີ່ມະນຸດເຮັດກັບມັນ. ການວິໄຈໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເຖິງລັດຖະບານຂອງປະເທດອັງກິດເພື່ອທົບທວນເຖິງກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງພວກມັນ ໂດຍການເພີ່ມລາຍຊື່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍສະວັດດີພາບສັດສະບັບໃໝ່.

ຜົນການສຶກສາມາຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກ London School of Economics ໂດຍການສຶກສາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານທງວິທະຍາສາດ 300 ກວ່າຢ່າງ ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ພິສູດຄວາມຮູ້ສຶກຂອງສັດເຫຼົ່ານີ້ວ່າເປັນແນວໃດ ແລະ ໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າ ສັດໃນຕະກູນປາໝຶກ, ສັດໃນຕະກູນກຸ້ງ ຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບສັດຈໍາພວກອື່ນໆທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ.

ທັງນີ້ເພື່ອການທົບທວນທີ່ສົມບູນຂຶ້ນທາງ London School of Economics ຍັງສະເໜີເພີ່ມຕື່ມໃນເລື່ອງການຕໍ່ຕ້ານແນວທາງການທາລຸນສັດ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນສັດຈໍານວນຫຼາຍຖືກຂ້າຕາຍດ້ວຍວິທີທີ່ທໍລະມານ ເຊັ່ນການຖືກຕົ້ນໃສ່ໝໍ້ໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Springnews