ບັນຫາການຈອດລົດຊະຊາຍ ແລະ ບ່ອນຈອດລົດບໍ່ພຽງພໍ ທີ່ຄວນຄຳນືງເຖີງ

0
634

         ບັນຫາລົດຕິດ-ແອອັດ, ທາງລົດແລ່ນກາຍເປັນບ່ອນຈອດລົດ ທາງຍ່າງກໍກາຍເປັນບ່ອນຈອດລົດ  ໂດຍສະເພາະເສັ້ນທາງໃນຕົວເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍລິເວນທີ່ມີສໍານັກງານ, ຫ້ອງການຂອງພາກລັດ-ເອກະຊົນ ສັງເກດເຫັນວ່າມີຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຍັງສືບຕໍ່ຈອດລົດຊະຊາຍຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ລະບາດຂຶ້ນຢ່າງລຽນຕິດ ແລະ ຍັງບໍ່ມີວ່າຈະຫຼຸດລົງ ເຖິງວ່າພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ອອກຂໍ້ກຳນົດ-ກົດລະບຽບ ແລະ ມີການຈັດສັນພື້ນທີ່ຈອດລົດສະເພາະແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ປະຊາຊົນຍັງຖືເບົາມັກງ່າຍ ບໍ່ນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ຈອດລົດທີ່ກຳນົດໄວ້.

        ຕາມການສັງເກດຈາກສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ທີ: ເສັ້ນທາງແຖວແຄມຂອງ, ເສັ້ນທາງແຕ່ປະຕູໄຊ-ກະຊວງການປະເທດ, 4 ແຍກໄຟແດງໜອງບອນ – ທາດຫຼວງ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ ທີ່ເປັນຊຸມຊົນແອອັດ ລວມເຖິງສໍານັກງານ-ຫ້ອງການພາກລັດ – ເອກະຊົນ, ຕະຫຼາດ, ໂຮງຮຽນ – ໂຮງໝໍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນແອອັດ-ລົດຕິດເປັນເວລາດົນນານ ແມ່ນແຕ່ຈະລ້ຽວຫຼີກທາງໃຫ້ກັນຍັງບໍ່ໄດ້. ທາງລົດແລ່ນຍັງກາຍເປັນບ່ອນຈອດລົດ ແລະ ທາງຢ່າງກໍກາຍເປັນບ່ອນຈອດລົດ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ, ແຂກຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງແດນທີ່ມາທ່ອງທ່ຽວຈົນບໍ່ມີທາງຍ່າງ. ນອກຈາກຈະບໍ່ມີທາງຍ່າງແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງບໍ່ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ນັ້ນກໍຍ້ອນຄວາມຖືເບົາມັກງ່າຍ ຄິດວ່າຈອດຢູ່ກັບທີ່ເລີຍ ຈິ່ງບໍ່ໄດ້ຢ່າງໄປໄກ, ຈອດພຽງແຕ່ 20-30 ນາທີບໍ່ເປັນຫຍັງ ຫຼື ເປັນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຍິ່ງໄດ້ໃຈຈອດໂດຍບໍ່ລັງເລ.

        ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ເຮັດໃຫ້ມີການຕັ້ງຄຳຖາມຂຶ້ນມາວ່າ: “ຄວນຈະມີການສ້າງສະຖານທີ່ຈອດລົດໄວ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະທາງໃນຂອບເຂດຊຸມຊົນແອອັດ ລວມເຖິງສໍານັກງານ-ຫ້ອງການພາກລັດ-ເອກະຊົນ, ຕະຫຼາດ, ໂຮງຮຽນ-ໂຮງໝໍ ຈະເປັນການດີບໍ? ເພື່ອຮອງຮັບຍານພາຫະນະດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາລົດແອອັດ ແລະ ການຈອດລົດຊະຊາຍ”.

        ລາວໂພສຕ໌ ຈິ່ງໄດ້ສຳພາດ ທ່ານ ແກ້ວປະເສີດ ໄຊປັນຍາ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວວ່າ: “ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າມັກງ່າຍ ແລະ ລື້ງເຄີຍຈອດລົດຢູ່ໜ້າບ້ານ ຫຼື ແຄມເສັ້ນທາງ ແລະ ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິດບັດກົດລະບຽບທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງວາງອອກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ແຖວແຄມຂອງກໍມີສະຖານທີ່ຝາກລົດໄວ້ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ປະຊາຊົນບໍ່ເຂົ້າໄປໃຊ້ບໍລິການ. ສາເຫດທີ່ຄົນບໍ່ເຂົ້າໄປໃຊ້ບໍລິການສະຖານທີ່ຈອດລົດເພາະມີຄະນະຮັບຜິດຊອບກຳນົດການເກັບຄ່າຈອດ ລາຄາຄ່າບໍລິການກຳນົດໄວ້ຄື ລົດໃຫຍ່1 ຄັນພຽງແຕ່ 5-10 ພັນກີບຕໍ່ມື້ ເຊິ່ງສາມາດຝາກໄວ້ໝົດມື້. ຜ່ານການສ້າງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຍອມເຂົ້າໄປໃຊ້ບໍລິການ ເຖິງວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ມີການຈັດສັນພື້ນທີ່ໃຫ້ແລ້ວ. ນັ້ນຍ້ອນເຂົາເຈົ້າມັກງ່າຍ ແລະ ລື້ງເຄີຍຈອດລົດຢູ່ແຄມເສັ້ນທາງ. ສຳລັບສະຖານທີ່ຈອດລົດທີ່ກະກຽມໄວ້ມີຢູ່ 4 ຈຸດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ນັບແຕ່ປາກປ່າສັກຈົນຮອດຂົວຫຼວງ ແລະ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປຸກລະດົມໃຊ້ລະບຽບການກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເອົາລົດມາຈອດໄວ້ຕາມທີ່ເພີ່ນໄດ້ຈັດສັນໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ເຊິ່ງຈະໄດ້ມອບໃຫ້ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດໃຫ້ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ”.

        ເຖິງວ່າບາງບ່ອນມີສະຖານທີ່ຈອດລົດແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດຮອງຮັບກັບຈຳນວນຂອງລົດໄດ້ ເນື່ອງຈາກສັງຄົມນິມຍົມຊົມໃຊ້ລົດໃຫຍ່ມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າສະຖານທີ່ຈອດລົດຍັງແຄບ ແລະ ບາງບ່ອນກໍ່ໃຊ້ເສັ້ນທາງເປັນບ່ອນຈອດລົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນມີການສ້າງສະຖານທີ່ຈອດລົດໄວ້ເປັນແຕ່ລະຈຸດຈະເປັນການດີກວ່າບໍ ຫຼື ອາດຈະວາງມາດຕະການກົດລະບຽບໃຫ້ເຈົ້າຂອງຫ້າງຮ້ານທຸລະກິດ ທີ່ຈະດຳເນີນທຸກລະກິດ ສ້າງພື້ນທີ່ເຮັດບ່ອນຈອດລົດລູກຄ້າ.

ຕົວຢ່າງ: ທີ່ກອງກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫ້ອງການຕຳຫຼວດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບການຈາລະຈອນ ແລະ ມີການຈັດສັນພື້ນທີ່ຈອດລົດ ດ້ວຍການໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງການເອົາລົດຈອດໄວ້ຕາມສະຖານທີ່ທີ່ກຳນົດໄວ້ ປັດຈຸບັນເຂດດັ່ງກ່າວ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາລົດຕິດໃນເຂດນີ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ໃນເມື່ອກ່ອນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ, ຖືວ່າເປັນອີກສະຖານທີ່ໜິ່ງທີ່ມີການຈອດລົດຊະຊາຍ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນແອອັດ-ລົດຕິດເປັນເວລາດົນນານ ຈົນບໍ່ຮູ້ວ່າທາງໃດເປັນທາງລົດທາງໃດເປັນທາງຍ່າງ.

ຂຽນໂດຍ: ໃບບົວ ຈັນທະລັງສີ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.