ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງແຈ້ງ! ບຸນປີໃໝ່ນໍ້າອາດບໍ່ພໍໃຊ້ໃຫ້ທຸກຄົນຫຼິ້ນນໍ້າຢ່າງປະຢັດ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເນື່ອງຈາກບຸນປີໃໝ່ລາວໃກ້ຈະມາອດ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຊົມໃຊ້ນໍ້າຂອງປະຊາຊົນ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່່່ໃນການຜະລິດນໍ້າປະປາໃນທຸກໆໂຮງງານຕາມຄວາມສາມາດທີ່ຜະລິດໄດ້ ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ສະໜອງນໍ້າປະປາໃຫ້ທົ່ວເຖິງໃນທຸກຂົງເຂດ ສ່ວນໃນຂົງເຂດທີ່ນໍ້າອອກຄ່ອຍ ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ກຽມພາຫະນະໂຕ່ງນໍ້າໄວ້ໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ມີນໍ້າໃຊ້ຢ່າງພຽງພໍ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຈັດໃຫ້ທີມງານສ້ອມແປງສຸກເສີນ ແລະ ທີມງານສຳຫຼວດທໍ່ນໍ້າແຕກ-ນໍ້າຮົ່ວລົງສຳຫຼວດຫາຈຸດທໍ່ຮົ່ວໃນຕອນກາງຄືນ ເມື່ອກວດພົບກໍ່ສ້ອມແປງໂດຍທັນທີ ເພື່ອຮັບປະກັນແຮງດັນນໍ້າໃນລະບົບສາຍທໍ່ໃຫ້ມີສະຖຽນສະພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນນໍ້າສູນເສຍ.

ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະເໜີໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາຢ່າງປະຢັດເຊັ່ນ: ບໍ່ຄວນລ້າງລົດໂດຍໃຊ້ສາຍຢາງສີດ, ຫົດຖະໜົນຫົນທາງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຄວນຫົດດອກໄມ້ໂດຍໃຊ້ຟັກບົວ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຢູ່ປາຍທາງ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ສູງໄດ້ມີນໍ້າໃຊ້.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ