ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຝຣັ່ງຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

0
192

ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2021 ສໍານັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ການຖະແຫຼງການໃນກໍລະນີທ່ານJean Castex ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດຝຣັ່ງ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນຄົບສອງເຂັມແລ້ວ ແລະ ຕອນນີ້ກໍາລັງກັກໂຕເພື່ອປິ່ນປົວຕາມອາການ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມທ່ານ Jean Castex ມີອາຍຸໄດ້ 56 ປີ ແລະ ກໍຍັງຄົງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຈໍາເປັນໄດ້ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາກັກໂຕ 10 ມື້.

ແລະ ຂະນະນີ້ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດຝຣັ່ງມີຄໍາແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 40 ປີ ເຂົ້າຮັບການສັກວັກຊີນເຂັມກະຕຸ້ນ ຫຼື ເຂັມ 3 ເພາະກ່ອນໜ້ານັ້ນອະນຸຍາດໃຫ້ສະເພາະຄົນທີ່ມີອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປ.