ນັກວິເຄາະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອຸນຫະພູມຂອງໂລກມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບສິ່ງມີຊີວິດໃນໂລກ

0
547

ນັກວິເຄາະໄດ້ປະເມີນວ່າ ຄໍາສັນຍາຂອງບັນດາຜູ້ນໍາໂລກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລື ຫຼື ການແກ້ໄຂບັນຫາພາວະໂລກຮ້ອນພາຍໃນທົດສະວັດນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງໂລກເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 2.4 ອົງສາ ເຊິ່ງສູງກວ່າລະດັບທີ່ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນີ້.

ກຸ່ມນັກວິເຄາະອິດສະຫຼະທີ່ມີຊື່ວ່າ  Climate Action Tracker (CAT) ໄດ້ອອກມາເປີດເຜີຍໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຄໍາສັນຍາຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມ COP26 ທີ່ເມືອງກາສໂກ ປະເທດ ສະກັອດແລນ ວ່າຈະຫຼຸດການປ່ອຍກາສເຮືອນແກ້ວລົງພາຍໃນປີ 2030 ນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ກັບຄວາມພະຍາມທີ່ຈະປ່ຽນແປງສະພາບພູມອາກາດຂອງໂລກໄດ້ທັນ ເພາະອຸນຫະພູມຂອງໂລກມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນກວ່າລະດັບທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ໃນປີ 2100 ແລ້ວ. 

ກຸ່ມ CAT ໄດ້ລະບຸວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ນໍາລະດັບໂລກຈະໃຫ້ຄໍາສັນຍາໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍການສເຮືອນແກ້ວໃນປີ 2030 ແຕ່ຈາກການປະເມີນລ່າສຸດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະລິມານກາສເຮືອນແກ້ວທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກທົ່ວໂລກໃນປີດັ່ງກ່າວນັ້ນອາດຈະສູງຂຶ້ນກວ່າເປົ້າໝາຍຂອງຄວບຄຸມທີ່ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໂລກບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1.5 ອົງສາ.

ດ້ວຍເຫດນີ້ກຸ່ມນັກວິເຄາະ CAT ຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດຖະບານໃນທົ່ວໂລກພິຈາລະນາປັບປ່ຽນເປົ້າໝາຍການປ່ອຍກາສເຮືອນແກ້ວຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ທົ່ວໂລກສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍການຄວບຄຸມການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໂລກບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1.5 ອົງສາ ຈະຕ້ອງມີການຫຼຸດການປ່ອຍກາສເຮືອນແກ້ວໃນທົ່ວໂລກຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ 45% ພາຍໃນປີ 2030 ແລະ ຕ້ອງປະສົບຜົນສໍາເລັດກັບເປົ້າໝາຍການດໍາເນີນການຫຼຸດການປ່ອບກາສເຮືອນແກ້ວໃຫ້ເປັນສູນພາຍໃນປີ 2050 ອີກດ້ວຍ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: voathai