ທ່ານ ສຸກະ ຊະນະໂຫວດເລືອກຕັ້ງຫົວໜ້າພັກແກນນຳ ກຽມເປັນນາຍົກຄົນໃໝ່

ເວັບໄຊ sanook ລາຍງານວ່າ ທ່ານ ໂຍຊິຮິເດະ ສຸກະ ໄດ້ຮັບເລືອກໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າພັກປະຊາທິປະໄຕເສລີຄົນໃໝ່ ໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ 2020 ເຊິ່ງພັກການເມືອງນີ້ເປັນພັກແກ່ນນຳລັດຖະບານຂອງຍີ່ປຸ່ນ ເຮັດໃຫ້ຄາດການວ່າທ່ານ ສຸກະ ຈະໄດ້ຮັບເລືອກຈາກສະມາຊິກສະພາໃຫ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນຕໍ່ໄປຂອງຍີ່ປຸ່ນ.

ທ່ານ ສຸກະ ໄດ້ຮັບຄະແນນໄປເຖິງ 377 ຄະແນນ ສ່ວນທ່ານ ຟຸມິໂອະ ຄິຊິດະ ອະດີດລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ຄະແນນໄປ 89 ຄະແນນ ແລະ ທ່ານ ຊິເລະຣຸ ອິຊິບະ ອະດີດລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ຄະແນນ 68 ຄະແນນ.

ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວນີ້ ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກທ່ານ ຊິນໂຊະ ອາເບະ ປະກາດລາອອກໄປຈາກຕໍາແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄປເມືອເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍອ້າງວ່າເປັນເພາະມີບັນຫາສຸຂະພາບ.

ທັງນີ້, ທ່ານ ສຸກະ ໄດ້ຮັບແຮງສະໜັບສະໜຸນຈາກບັນດາຜູ້ນຳລະດັບສຸງໃນພັກ ແລະ ສະມາຊິກຄົນອື່ນໆ ຕັ້ງແຕ່ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງຫົວໜ້າພັກຄົນໃໝ່ໃນວັນນີ້ແລ້ວ ຄາດວ່າສ່ວນໜຶ່ງເປັນເພາະທ່ານ ສຸກະ ໃຫ້ຄຳໜັ້ນວ່າຈະສານຕໍ່ນະໂຍບາຍການບໍລິຫານປະເທດຂອງທ່ານ ອາເບະ.

ສ່ວນນະໂຍບາຍຫຼັກທີ່ທ່ານ ສຸກະ ຫົວໜ້າພັກປະຊາທິປະໄຕເສລີຄົນໃໝ່ເຄີຍກ່າວໄວ້ວ່າຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນອັນດັບຕົ້ນໆຄື: ການຕໍ່ສູ້ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແລະ ການນຳພາເສດຖະກິດຂອງຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ຜ່ານວິດກິດໂຣກລະບາດດັ່ງກ່າວໄປໃຫ້ໄດ້.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ