ທົ່ວປະເທດປັກດຳນາປີ ສຳເລັດແລ້ວປະມານ 21% ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການ

ກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນ ກະສິກອນທົ່ວປະເທດ ສາມາດປັກດຳເຂົ້ານາປີຂອງຕົນ ສຳເລັດແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 164 ພັນຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 21% ຂອງເນື່ອທີ່ແຜນການ 787.500 ເຮັກຕາ, ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນບັນດາແຂວງພາກກາງ ສາມາດປັກດຳໄດ້ແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 111 ພັນເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 24% ຂອງແຜນການ, ພາກໃຕ້ປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ  36 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 18%, ພາກເໜືອປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 13 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 12%, ຂະນະທີ່ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເອງ ກໍໄດ້ນຳສົ່ງພະນັກງານວິຊາການຂອງຕົນ ລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພະແມ່ນ ໄດ້ແນະນຳການນຳໃຊ້ ເຕັກນິກວິທະຍາການໃຫ້ກະສິກອນ ເພື່ອສາມາດຍົກສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍວາງໄວ້. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍຍັງມີການປູກເຂົ້າເນີນສູງ(ເຂົ້າໄຮ່) ມາຮອດປັດຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 67 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 62% ຂອງແຜນການ 100.000 ເຮັກຕາ ແລະ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປູກເຂົ້າແລ້ວ ກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ມືປູກພືດລະດູຝົນ ຢ່າງເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ, ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນການປູກພືດໄລຍະສັ້ນ, ປູກໄດ້ຫຼາຍຮອບວຽນ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ນອກຈາກການລົງຊຸກຍູ້ການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ພືດລະດຸຝົນແລ້ວ ຂະແໜງການຂອງຕົນ ຍັງໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ປົວແປງລະບົບຊົນລະປະທານໃຫ້ດີ ຮັບປະ ກັນແກ່ການສະໜອງນ້ຳ ຮັບໃຊ້ການຜະລິດລະດູຝົນປີນີ້ ໄດ້ຢ່າງສະໝໍ່ສະເໝີ ແລະ ພຽງພໍ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ:

ລພນ

ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີເພຈທ່ຽວເມືອງລາວ Laotrips ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!