ຕະລຶງ! ໜຸ່ມອົດສະຕາລີ ຟື້ນຈາກອາການໂຄມ່າ ແລ້ວເວົ້າພາສາຈີນໄດ້!

 

ໜຸ່ມອົດສະຕາລີ ລອດຊີວິດຈາກອຸບັດເຫດທາງລົດໄດ້ຢ່າງປາຕິຫານ ແລະ ທີ່ມະຫັດສະຈັນໄປກ່ວານັ້ນ ເມື່ອເຂົາຟື້ນ

ຈາກອາການໂຄມ່າແລ້ວ ພົບວ່າໂຕເຂົາເອງສາມາດເວົ້າພາສາຈີນໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວອີກ.

 

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານ ໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ 2014 ນີ້ວ່າ ທ້າວ ເບັນຈາມິນ ແມັກມາຮອນ ຊາວອົດສະຕາລີ

ອາຍຸ 22 ປີ ຜູ້ເຊິ່ງເວົ້າພາສາອັງກິດມາໂດຍຕະຫຼອດຊີວິດ ໄດ້ປະສົບອຸບັດເຫດທາງລົດຢ່າງຮຸນແຮງ ຈົນຕົກຢູ່ໃນອາ

ການໂຄມ່າໃນປີ 2012 ແລະ ເມື່ອເຂົາກັບຟື້ນຄືນມາມີສະຕິໃນໜຶ່ງອາທິດຕໍ່ມາ ກໍພົບວ່າເຂົາສາມາດເວົ້າພາສາຈີນ

ກາງ ໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ແຕ່ຊ້ຳພັດເວົ້າພາສາອັງກິດບໍ່ໄດ້ເລີຍ.

 

ຕາມລາຍງານຂ່າວໄດ້ລະບຸວ່າ ທ້າວ ແມັກມາຮອນ ຟື້ນຂຶ້ນມາ ແລະ ແນມເຫັນນາງພະຍາບານຄົນໜຶ່ງ ເຊິ່ງເບິ່ງ

ຄືເປັນຄົນອາຊີຢືນຢູ່ຂ້າງຕຽງຂອງເຂົາ ແລ້ວເຂົາຈິ່ງເວົ້າກັບພະຍາບານຄົນນັ້ນວ່າ ” ຂໍໂທດເດີ້ທ່ານໝໍ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກ

ເຈັບຄໍຫຼາຍ ” ແຕ່ຄຳເວົ້າທີ່ອອກມານັ້ນກັບເປັນພາສາຈີນ, ຈາກນັ້ນເຂົາຈຶ່ງຂໍເອົາເຈ້ຍກັບປາກກາຈາກນາງພະຍາ

ບານ ແລ້ວເຂົາໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມວ່າ ” ຂ້ອຍຮັກແມ່, ຂ້ອຍຮັກພໍ່ ຂ້ອຍຈະຕ້ອງເຊົາໃຫ້ໄດ້! ” ໃນພາສາຈີນອີກເຊັ່ນກັນ.

 

ກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບ ທ້າວ ແມັກມາຮອນ ໄດ້ສ້າງຄວາມສັບສົນມຶນງົງໃຫ້ກັບໝໍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເປັນຢ່າງ

ຍິ່ງ ໂດຍໃນອະດີດ ທ້າວ ແມັກມາຮອນ ເຄີຍຮຽນພາສາຈີນກາງທີ່ໂຮງຮຽນ ແຕ່ກໍບໍ່ເຄີຍເວົ້າໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວແບບ

ນີ້ເລີຍ, ລາວຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ” ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຄິດໃນຕອນທີ່ຈະເວົ້າພາສາຈີນ ມັນຫາກອອກມາເອງ ແລະ ມັນເປັນທຳ

ມະຊາດທີ່ສຸດສຳລັບຂ້ອຍ ”

 

ທັງນີ້ 2-3 ມື້ຕໍ່ມາ ທ້າວ ແມັກມາຮອນ ກໍສາມາດຟື້ນຟູທັກສະການເວົ້າພາສາອັງກິດກັບຄືນມາອີກ ເຊິ່ງນັບແຕ່ນັ້ນ

ເປັນຕົ້ນມາ ຄວາມສາມາດທາງພາສາ ກໍໄດ້ເປີດໂອກາດໃໝ່ໃຫ້ກັບເຂົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍເຂົາໄດ້ເປັນຜູ້ນຳທົວນັກ

ທ່ອງທ່ຽວຈາກຈີນ ຢູ່ໃນເມືອງເມວເບີນບ້ານເກີດຂອງເຂົາເອງ ຕະຫຼອດຮອດເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວພາສາຈີນກາງໃນ

ໂທລະພາບອີກດ້ວຍ.

 

NjpUs24nCQKx5e1DGULx4J7VIRYFzaAk2AGT1iRMadi

 

ປັດຈຸບັນນີ້ ທ້າວ ແມັກມາຮອນ ໄດ້ຍ້າຍໄປອາໄສຢູ່ນະຄອນຊຽງໄຮ້ ສປ ຈີນ ເພື່ອຮຽນວິຊາການຄ້າ ໃນມະຫາວິທະຍາ

ໄລແຫ່ງໜຶ່ງ ໂດຍເຂົາໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາໂຊກດີທີ່ມີຊີວິດລອດ ແລະ ສາມາດເວົ້າໄດ້ 2 ພາສາ.

 

ດ້ານໜຶ່ງ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບ ທ້າວ ແມັກມາຮອນ ບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນເລີຍ, ເມື່ອປີ 2010 ເດັກ

ຍິງຊາວໂຄຣເອເຊຍ ອາຍຸ 13 ປີ ໄດ້ຟື້ນຂຶ້ນຈາກອາການໂຄມ່າ ແລ້ວພົບວ່ານາງສາມາດເວົ້າພາສາເຢຍລະມັນໄດ້ຢ່າງ

ຄ່ອງແຄ້ວ ແທນທີ່ຈະເປັນພາສາໂຄຣເອເຊຍ ທັງທີ່ນາງຫາກໍເລີ່ມຮຽນພາສາເຢຍລະມັນໄດ້ບໍ່ດົນ ແລະ ອີກກໍລະນີ

ໜຶ່ງ ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດປີ 2013 ນັກຮົບເກົ່າຊາວອາເມຣິກັນ ຖືກພົບເຫັນໝົດສະຕິຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງຂອງໂຮງແຮມ

ແຫ່ງໜຶ່ງ ຈາກນັ້ນ ເຂົາຟື້ນຂຶ້ນມາໂດຍບໍ່ຈື່ວ່າຕົນເອງເປັນໃຜ ແຕ່ສາມາດເວົ້າພາສາສະວີເດັນໄດ້ຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ.