ຄົນ​ມັກ​ນວດ​ຕ້ອງ​ລະ​ວັງ

0
1783

26_201505151625141.

      ການ​ນວດແຜນ​ບູຮານ​ໄດ້ຮັບ​ຄວາມ​ນິຍົມ​ຢ່າງ​ຫລາຍ​ໃນ​ປະຈຸບັນ ແຕ່​ຄົົນທີ່​ມັກ​ໄປ​ນວດ​ຄວນ​ຮູ້​ກ່ອນ​ວ່າ​ຕົວ​ເອງ​ມີ​ຂໍ້​ຫ້າມ​ຫຍັງ​ໃນ​ການ​ນວດ​ຫລືບໍ່ເພາະ​ອາດ​ສ່ຽງ​ອັນຕະລາຍ​ຕໍ່​ສຸຂະ​ພາບ​ໄດ້
  ຫ້າມ​ນ​ວດໃນຜູ້​ທີ່​ມີ​ໄຂ້​ສູງ​ເກີນ 38.5 ອົງ​ສາ​ຫລື​ພະຍາດ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ຮຸນແຮງຫ້າມ​ນວດ​ບໍລິເວນ​ທີ່​ມີ​ການ​ອັກ​ເສບ​ຈາກ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອກະດູກ​ແຕກ,ຫັກ,ລ້າວ,ຂໍ້​ເຄື່ອນ,ເປັນ​ພະຍາດ​ຫົວ​ໃຈ,ຄວາມ​ດັນ​ເລືອດ​ສູງ ເບົາ​ຫວານ​ທີ່​ຍັງ​ຄວບ​ຄຸມ​ອາການ​ໃຫ້ເປັນ​ປົກກະຕິ​ບໍ່​ໄດ້,ພະຍາດ​ຜິວ​ໜັງ​ມີ​ບາດ​ຊຳເຮື້ອ,ພະຍາດ​ຕິດ​ຕໍ່​​ເ,ພະຍາດ​ມະ​ເຮັງ,ບາດ​ຫລັງ​ຜ່າ​ຕັດ​ຍັງ​ບໍ່​ເຊົາ​ສະນິດ,ຫລອດ​ເລືອດ​ດຳ​ອັກ​ເສບແລະ​ກະດູກ​ພຸນ​ຮຸນແຮງ
     “ຈຸດ​ທີ່​ຫ້າມ​ນວດ​ເດັດ​ຂາດ​ຄືຕາມ​ແນວ​ກະດູກ​ແລະ​ຫລອດ​ເລືອດ​ຄືແນວ​ກະດູກ​ຕົ້ນ​ຄໍ,ສັນ​ຫລັງ,ກະດູູກຂ້າງ, ບໍລິເວນ​ຂ້າງ​ຄໍ,ກ້ອງ​ຫູ,ຫລັງ​ຫູແລະ​ຕ່ອມ​ນ້ຳ​ເຫລືອງ​ກ້ອງຄາງ