ຄົນລາວຈໍານວນຫຼາຍຍັງມີຄ່ານິຍົມບໍລິໂພກສິນຄ້າກະສິກຳທີ່ນຳເຂົ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍັງມີຄົນລາວຈໍານວນຫຼາຍຍັງ ມີຄ່ານິຍົມບໍລິໂພກສິນຄ້າ ກະສິກຳທີ່ນຳເຂົ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານເພາະເຂົາເຊື່ອວ່າຄຸນນະພາບມັນດີກວ່າ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າກະສິກຳມີທັງຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼັງໄຫຼເຂົ້າມາປະເທດລາວໃນແຕ່ລະວັນ.

ສປປ ລາວ ຍັງນໍາເຂົ້າສິນຄ້າກະສິກໍາຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຈໍານວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີໂດຍ ສະເພາະ ຈາກປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ ທັງທີ່ປະເທດລາວມີເນື້ອທີ່ປູກພຶດກະສິກໍາເປັນ ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.

ທ່ານ ອຸດອນ ໄຊມຸນຕີ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ: ການທີ່ ສປປ ລາວເຮົາ ຍັງອາໄສພຶດກະສິກໍານໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດຈໍານວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະ ປີນັ້ນຍ້ອນວ່າການລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບໍ່ຍືນຍົງ, ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ການຜະລິດໃນຂະແໜງຕ່າງໆໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ເວົ້າສະເພາະຂະແໜງກະສິກໍາເຖິງວ່າໄດ້ຍາດແຍ່ງທຶນຮອນເຂົ້າໃນການຟື້ນຟູ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມແຕ່ກໍຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າໂດຍລວມ ຍັງ ມີບາງດ້ານທີ່ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ ການປູກພຶດຜັກອິນຊີ, ການປູກສາລີ, ການລຽ້ງໝູ, ການລຽ້ງສັດປີກ, ການລຽ້ງປາ ແລະ ສັດນໍ້າ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ