ຄາດວ່າການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງປະເທດປີ 2017 ຈະຢູ່ໃນລະດັບ 7%

0
1714

ໃນປີ 2017 ເປັນປີທີສອງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII ແລະ ເປັນປີທໍາອິດເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານຕາມປະຕິທິນ. ຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 7% ເທົ່າກັບ 129.683 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕໍ່ບຸກຄົນໃຫ້ໄດ້ 2.341 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ. ໃນນັ້ນຂະແໜງກະສິກໍາເພີ່ມຂຶ້ນ 3,1% ກວມ 18,8%, ອຸດສະຫະກໍາເພີ່ມຂຶ້ນ 8,9% ກວມ 37,2 ຊຶ່ງຈະໄດ້ຈາກອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ສະເພາະ, ພະລັງງານໄຟຟ້າ ເປັນຕົ້ນ: ໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນຫົງສາລິກໄນ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊຂະໝານ1, ນໍ້າອູ 5, ນໍ້າລີກ, ນໍ້າໄຜ່ ແລະ ແຫ່ງອື່ນໆ, ນອກຈາກນີ້ຍັງມີໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟກໍຈະເລີ່ມປະຕິບັດບາງສ່ວນໃນປີ 2017 ລວມເຖິງການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງຈະມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຂະແໜງການບໍລິການກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 7,8% ກວມປະມານ 34,7% ຍ້ອນໄດ້ຮັບແຮງຍູ້ໜູນຈາກການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງການເງິນ-ທະນາຄານ ທີ່ຈະມີນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຂະນະທີ່ການເພີ່ມດັດສະນີເງີນເດືອນພະນັກງານລັດຖະກອນກໍຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນລະບົບເສດຖະກິດຂອງປະເທດດີຂຶ້ນອີກລະດັບໜຶ່ງ. ສ່ວນດ້ານລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ 23.941 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ 21.463 ຕື້ກີບແມ່ນລາຍຮັບພາຍໃນ, ສໍາລັບລາຍຈ່າຍແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 32.402 ຕື້ກີບ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ການຂາດດູນເກີນ 8.461 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 6,52% ຂອງ GDP. ສ່ວນມາດຕະການດ້ານເງິນຕາແມ່ນຕ້ອງຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບເໝາະສົມເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່ເກີນ 5%, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫລາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ, ສູ້ຊົນໃຫ້ສາມາດລະດົມເງິນຝາກໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະທະນາຄານທຸລະກິດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 57%, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຍອດສີນເຊື່ອບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 54% ຂອງ GDP ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 3% ຂອງຍອດສີນເຊື່ອທັງໝົດ.
ສໍາລັບນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຕ້ອງໃຫ້ບັນລຸມູນຄ່າ 8.941 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນການສົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ 4.459 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ການນໍາເຂົ້າມີປະມານ 4.482 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການຂາດດຸນການຄ້າໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 23 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເທົ່າກັບ 0,14% ຂອງ GDP. ສ່ວນການລົງທຶນຂອງລັດຕາມການສະເໜີຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນມີທັງໝົດ 7.419 ໂຄງການ, ມີຄວາມຕ້ອງການທຶນປະມານຫລາຍກວ່າ 8.865 ຕື້ກີບ, ແຕ່ຄວາມອາດສາມາດສະໜອງມີພຽງແຕ່ 3.300 ຕື້ກີບ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນການຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII ແມ່ນໄດ້ກໍານົດການຂະ ຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 7,5% ຕໍ່ປີ, ແຕ່ຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນສົກປີຜ່ານມາບັນລຸພຽງ 6,9% ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນດ້ານງົບປະມານຂອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ວາລະຂອງການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານ ກໍໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຈາກສົກປີມາເປັນປີຕາມປະຕິທິນ.

ຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ