ຄະນະສະເພາະກິດແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບ ແລະ ອຸປະກອນການເເພດ ອອກຈາກໂຮງໝໍສະໜາມຫຼັກ9.

0
619

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນ ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົົງຫຼາຍເວົ້າສະເພາະພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພາະສະນັ້ນໃນວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2022 ຜ່ານມານີ້ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນພາຍໃນພະແນກ, ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ສະຫວັນນະເຂດ ( ວສສ ) ຮ່ວມກັບເຄື່ອນຍ້າຍອຸປະກອນການເເພດ, ຄົນເຈັບ ແລະ ອຸປະກອນອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ທີ່ຢູໂຮງໝໍສະໜາມຫຼັກ9 ກັບຄືນໂຮງໝໍແຂວງ.

ສຳລັບອັດຕາການສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊີ່ງເປີເຊັນການສັກເຂັມທີ 1 ແມ່ນເທົ່າກັບ 65% ເທົ່າກັບ 715.956 ຄົນ, ເປີເຊັນການສັກເຂັມທີ 2ເເມ່ນເທົ່າກັບ 54% ເທົ່າກັບ 592.005 ຄົນ. ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ຈຳນວນຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍ່ບໍ່ມີອາການຮຸນແຮງ ແລະ ຄົນເຈັບທີ່ເຂົ້າຮັບການປີ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍສະໜາມຫຼັກ 9 ກໍ່ຫຼຸດລົງຫຼາຍຈາກໃນເມື່ອກ່ອນ.

ດັ່ງນັ້ນຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງ ຈື່ງເຫັນດີເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບທີ່ເຂົ້າມາປີ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍສະໜາມຫຼັກ9 ຍ້າຍມາຢູ່ຕຶກໂຣກຊາ ໂຮງໝໍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອໃຫ້ເເທດເໝາະກັບສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ເຖິງມາດຕະການການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ຂໍ້ມູນ: ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ