ຄມສ ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ທຸກທ່ານເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນແຕ່ງບົດເລື່ອງ ໃນຫົວຂໍ້: ສໍາລັບທ່ານ ແມ່ນໍ້າຂອງມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

0
826

ຫົວຂໍ້ໃນການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ “ ສໍາລັບທ່ານແມ່ນໍ້າຂອງມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ”

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 15 ກຸມພາ 2018 – ມື້ນີ້ຄະນະກໍາມະທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ)
ເປີດການແຂ່ງຂັນແຕ່ງບົດເລື່ອງລະດັບພາກພື້ນທີ່ພົນລະເມືອງ ແລະປະຊາຊົນທຸກໄວ ທີ່ອາໃສຢູ່ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ,
ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະຫວຽດນາມ. ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອຊິງຮັບລາງວັນເປັນເງີນສົດ 50 ໂດລາ – 300 ໂດລາ ພ້ອມດ້ວຍໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ຍັງມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ ແລະ ບົດຂຽນທີ່ຊະນະເລີດຈະຖືກນຳໄປສະເຫນີໃນກອງປະຊຸມ ຂອງ ຄສມ ທີ່ຈະຈັດຂື້ນທີ່ ສຽມລຽບ, ປະເທດກຳປູເຈຍ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2-3 ເມສາ.

 

ການແຂ່ງຂັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງວັນແມ່ນໍ້າຂອງກໍຄືວັນທີ 5 ເມສາ ແລະກອງປະຊຸມສຸດຍອດແມ່ນໍ້າຂອງຄັ້ງທີ 3 ຂອງບັນດານາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແມ່ນໍ້າຂອງ, ແລະຊອກຫາບົດຂຽນສັ້ນທີ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະປະຊາຊົນແມ່ນໍ້າຂອງ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງສາຍພົວພັນເຫລົ່ານີ້ຕໍ່ກັບພວກເຂົາ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດ ແລະ ການຮ່ວມງານ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສື່ສານ ປະຈໍາ ກອງເລຂາ ຄມສ, ທ່ານ ອານຸລັກ ກິດຕິຄຸນ ກ່າວວ່າ: ການແຂ່ງຂັນນີ້ແມ່ນໜື່ງໃນຫລາຍໆກິດຈະກໍາລິເລີ່ມຂອງພວກເຮົາເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ
ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງແມ່ນໍ້າຂອງພວກເຮົາ. ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຮົາມີໂອກາດສະແດງບົດບາດສໍາຄັນທີ່ແມ່ນໍ້າຂອງມີຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ, ບັນດາສີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນ, ແລະສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາເຫລົ່ານັ້ນ.

ເພື່ອສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ, ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງສົ່ງແບບຟອມສະໝັກທີ່ສົມບູນ ກໍຄືບົດຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ ຫລື
ເປັນພາສາຂອງປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ ມີຄວາມຍາວບໍ່ເກີນ 60 ຄໍາ, ແລ້ວສົ່ງອີເມວຫາຜູ້ຮັບຜິດຊອບການແຂ່ງຂັນທີ່
writingcontest@mrcmekong.org. ການແຂ່ງຂັນຈະປິດຮັບສະໝັກກ່ອນວັນທີ 15 ມີນາ 2018.

ການແຂ່ງຂັນບົດເລື່ອງລະດັບພາກພື້ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ ຄມສ ໄດ້ຈັດຂື້ນນີ້ແມ່ນສືບເນື່ອງຈາກການແຂ່ງຂັນພາບຖ່າຍຄັ້ງທໍາ
ອິດ ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນທ້າຍປີຜ່ານມາ ແລະໄດ້ຮັບ 165 ຮູບທີ່ສົ່ງເຂົ້າສະໝັກຈາກນັກຖ່າຍຮູບມືສະໝັກຫລີ້ນ 42 ທ່ານ.
ທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈສະໝັກສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່:
http://www.mrcmekong.org/news-and-events/events/mrcstorycompetition2018


ຄໍາເຫັນຈາກບັນນາທິການ:
ຄມສ ແມ່ນອົງກອນລະຫວ່ງລັດຖະບານ ເພື່ອການສົນທະນາ ແລະການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ,
ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1995 ຕາມສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງລະຫວ່າງ ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະຫວຽດນາມ. ຄມສ
ເປັນເວທີການທູດກ່ຽວກັບນໍ້າ ແລະ ສູນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງໃນພາກພື້ນ.