ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ “ນໍ້າມັນແອັດຊັງທຳມະດາ-ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ”

ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຄືປັດໄຈສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນຍານພາຫະນະ ລວມເຖິງເຄື່ອງຈັກທີ່ຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານການກະເສດ ປັດຈຸບັນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ນຳໃຊ້ໃນປະເທດລາວຈະມີຢູ່ 3 ປະເພດຄື: ນໍ້າມັນກາຊວນ, ນໍ້າມັນແອັດຊັງທຳມະດາ ແລະ ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ.

ນໍ້າມັນແອັດຊັງທຳມະດາ ແລະ ນໍ້າມັນແອັດຊັງ ເຖິງຊື່ຂອງມັນຈະຄ້າຍກັນແຕ່ຄຸນສົມບັດໃນການໃຊ້ງານຂອງມັນກໍ່ມີຈຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະສີຂອງນໍ້າມັນ, ສ່ວນທາງດ້ານລາຄາແລ້ວ ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດຈະແພງກວ່ານໍາມັນແອັດຊັງທຳມະດາ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ sites ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນໍ້າມັນແອັດຊັງທຳມະດາ (REGULAR MOTOR GASOLINE) ມີຕົວເລກຈຳນວນ 91 ສີແດງ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ງານກັບນໍ້າມັນເຄື່ອງຍົນແອັດຊັງທີ່ມີອັດຕາສ່ວນກຳລັງອັດຕໍ່າກວ່າ 8:1 ເຊິ່ງໄດ້ແກ່: ລົດຍົນຂະໜາດນ້ອຍ, ລົດຈັກ, ເຄື່ອງກົນຈັກຂະໜາດນ້ອຍເຊັ່ນ: ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ຈັກຕັດຫຍ້າ ຫຼື ປໍ້ານໍ້າຂະໜາດນ້ອຍ.

ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ (PREMIUM MOTOR GASOLINE) ມີຄ່າອອກເທນ 95 ສີເຫຼືອງອ່ອນ ເໝາະສົມກັບເຄື່ອງຍົນທີ່ມີອັດຕາສ່ວນກຳລັງອັດສູງກວ່າ 8:1 ຂຶ້ນໄປ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ລົດຍົນທົ່ວໄປ, ລົດບັນທຸກນ້ອຍ (ເຄື່ອງຍົນແອັດຊັງ)

 

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ