ຂຶ້ນ ແລະ ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 4 ພັນຫົວໜ່ວຍ

0
167

ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ (ທຄວ) ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ​ໄດ້ສະຫຼຸບການຂຶ້ນທະບຽນຂອງ​ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ມີຕົວເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ພ້ອມນີ້ ກໍໄດ້ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຢູ່ບັນດາຈຸດທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ ທະບຽນວິສາຫະກິດລວມສູນເຊື່ອມຕໍ່ກັບສ່ວຍສາອາກອນທັງໝົດ 110 ຈຸດທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງພາຍ​ໃນ 2 ​ເດືອນມີ 4.284 ຫົວໜ່ວຍຊຶ່ງໄດ້​ເລີ່​ມມາແຕ່ວັນທີ 1 ກຸມພາຫາ 25 ເມສາ 2019 ​ໃນ​ນັ້ນ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຢູ່ກົມ ທຄວ 768 ຫົວໜ່ວຍຢູ່ 18 ພະແນກ ອຄ ຂັ້ນແຂວງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1.418 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຢູ່ 91 ຫ້ອງການ ອຄ ເມືອງ ຈຳນວນ 2.098 ຫົວໜ່ວຍ.

ນອກນີ້ ບົດສະຫຼຸບຍັງ​ໄດ້​ລາຍ​ງານກ່ຽວ​ກັບການຝຶກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບໂປຣແກຣມດັ່ງກ່າວໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງກົມ ທຄວ ພະແນກ ອຄ ຂັ້ນແຂວງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການ ອຄ ເມືອງ​ໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ເຕັກນິກທາງດ້ານໄອທີ ການບໍລິການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຫຼັງການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ.

ລະບົບໂປຣແກຣມດັ່ງກ່າວເປັນລະບົບທີ່ພັດທະນາມາຈາກລະບົບໂປຣແກຣມທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ເຄີຍໄດ້ນຳໃຊ້ມາແຕ່ປີ 2008 ຊຶ່ງໄດ້ມີການປັບປຸງດ້ານເຕັກນິກໃໝ່ຢູ່ບາງຈຸດເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບການນຳເອົາເລກປະຈຳຕົວຂອງຜູ້້ເສຍອາກອນຈາກຂະແໜງການເງິນ ແລະ ໃນອະນາຄົດກໍຈະມີການຕິດຕັ້ງລະບົບດັ່ງກ່າວຢູ່ທຸກເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ.

 

 

ໂດຍ: ສະຫະລັດ ວອນທິວົງໄຊ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.