ກົມຄຸ້ມຄອງເອກະສານຫ້ອງວ່າການກະຊວງ ປກສ ສະຫຼຸບວຽກງານ 5 ປີຜ່ານມາ