ກົດຫມາຍສື່ມວນຊົນ

0
1975

ກົດໝາຍສື່ມວນຊົນສະບັບປັບປຸງປີ 2016 ຫາກໍໄດ້ການຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ແບບຍັງສົດໆຮ້ອນໆ. ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ນອກຈາກໄດ້ກຳນົດແຈ້ງຂຶ້ນຕື່ມໃນດ້ານພາລະບົດບາດ ກໍຄືນະໂຍບາຍຂອງລັດຕໍ່ວຽກງານສື່ມວນຊົນແລ້ວ, ອີກຈຸດໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍແມ່ນຂໍ້ຫ້າມ ເຊິ່ງກຳນົດໄວ້ໃນພາກທີ V ມາດຕາ 66, 67 ແລະ 68 ເຫັນວ່າຮັດກຸມສົມຄວນເຊັ່ນ: ຫ້າມອົງການສື່ມວນຊົນມີພຶດຕິກຳຍຸຍົງສົ່ງເສີມການກະທຳທີ່ເປັນການສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ຫ້າມເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງຊາດ, ຄວາມລັບທາງລັດຖະການ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ, ແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີ, ສ້າງຄວາມອາຄາດບາດໝາງລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ສາສະໜາ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງຊາດ, ຫ້າມສົ່ງເສີມການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການໂຄສະນາຮັບໃຊ້ສົງຄາມຮຸກຮານທຸກປະເພດ, ຫ້າມອອກຂ່າວບິດເບືອນຄວາມຈິງ, ແຕະຕ້ອງເຖິງກຽດສັກສີຂອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ, ຫ້າມໂຄສະນາຍຸຍົງສົ່ງເສີມການກໍ່ອາດຊະຍາກຳ ແລະ ອະບາຍຍະມຸກເຊັ່ນ: ການເສບສິ່ງເສບຕິດ, ການພະນັນ, ທຳສິ່ງລາມົກອານາຈານ, ແບບແຜນດຳລົງຊີວິດເປື່ອຍເຍື່ອຍຫລ້າຫລັງ, ຫ້າມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສິ່ງມືນເມົາ, ການເຊື່ອຖືງົມງວາຍ, ການກະທຳທີ່ຂັດກັບຮີດຄອງປະເພນີວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ອື່ນໆ, ຫ້າມເຜີຍແຜ່ຂ່າວ, ບົດ ແລະ ລາຍການທີ່ມີຄຳສັ່ງຫ້າມ ຫລື ຖືກຢຶດໄວ້ແລ້ວ, ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດທີ່ຖືກອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນຢຶດແມ່ນຫ້າມເຜີຍແຜ່, ຫ້າມຂົ່ມຂູ່, ລ່ວງລະເມີດກຽດສັກສີຂອງບັນນາທິການ, ນັກຂ່າວ, ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ, ທຳລາຍອຸປະກອນສື່ມວນຊົນ ຫລື ຂັດຂວາງການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງນັກຂ່າວຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຫ້າມມີພຶດຕິກຳອື່ນໆທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.

ສຳລັບບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນແມ່ນຫ້າມມີພຶດຕິກຳດັ່ງນີ້: ສວຍໃຊ້ຕຳແໜ່ງ, ໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ, ປະຕິບັດສິດໜ້າທີ່ສື່ມວນຊົນເກີນຂອບເຂດຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ຫລື ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງສື່ມວນຊົນ, ຫ້າມສ້າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທຸກປະເພດທີ່ຂັດກັບຈັນຍາບັນຂອງນັກຂ່າວລາວ, ຫ້າມໃຊ້ພາສາຊອດກະຈາ ແລະ ຄຳຫຍາບຄາຍ, ນຸ່ງຖື ແລະ ແຕ່ງກາຍສຸພາບໃນເວລາອອກອາກາດທາງໂທລະພາບ ແລະ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນແມ່ນຫ້າມມີພຶດຕິກຳດັ່ງນີ້: ຂັດຂວາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງນັກຂ່າວ ແລະ ແຊກແຊງເນື້ອໃນຂອງຂ່າວ, ບົດ ແລະ ລາຍການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຂັດຂວາງການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ຜະລິດ, ນຳເຂົ້າ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ໃຫ້ສິນບົນແກ່ນັກຂ່າວ ຫລື ອົງການສື່ມວນຊົນ ເພື່ອອອກຂ່າວ, ບົດຕາມໃຈຂອງຕົນ, ຫ້າມໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ບັງຄັບ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ, ໝິ່ນປະໝາດ, ຮ້າຍດ່າ, ໃຊ້ຄວາມຫຍາບຊ້າ, ນາບຂູ່ ຫລື ທຳຮ້າຍບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ, ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຫລື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ຂ່າວ ແລະ ພຶດຕິກຳອື່ນໆທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.

ຈາກສໍານັກຂ່າວເອບີຊີ