ການເຂົ້າເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ ຫຼື ສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນ ສິດທິມະນຸດ

0
226

ອີງຕາມບົດຄວາມທີ່ຮັບຮອງໂດຍສະພາສິດທິມະນຸດ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດ  ອົງກອນຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ວິສະຫະກິດ ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີສຳລັບທຸກຄົນ.

António Guterres ເລຂາທິການສະຫະປະຊາຊາດ (UN) ຊົມເຊີຍການຕັດສິນໃຈແຫ່ງ “ປະຫວັດສາດ” ແລະ ກ່າວວ່າການພັດທະນາທີ່ສຳຄັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດສະມາຊິກ ສາມາດຮ່ວມມືກັນຕໍ່ສູ້ກັບ ວິກິດການ 3 ຢ່າງຄື ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ, ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ ແລະ ມົນລະຜິດ.

ແລ້ວໄດ້ກ່າວອີກວ່າ: ການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ຈະ​ຊ່ວຍ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຄວາມ​ບໍ່​ຍຸຕິ​ທຳ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ປິດຊ່ອງ​ຫວ່າງການປ້ອງກັນ ​ແລະ​ ໃຫ້ອຳນາດແກ່ປະຊາຊົນ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຜູ້​ທີ່​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ທີ່​ສ່ຽງ ລວມທັງ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ​ເດັກນ້ອຍ, ຊາວ​ໜຸ່ມ, ​ແມ່ຍິງ ​ແລະ ​ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.

ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ດັ່ງກ່າວ​ຍັງ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລັດ​ຕ່າງໆ​ເລັ່ງລັດ​ປະຕິບັດ​ພັນທະ ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ​ສິດທິ​ມະນຸດ, ປະຊາຄົມສາກົນໄດ້ໃຫ້ການຮັບຮູ້ໃນລະດັບສາກົນ ຕໍ່ສິດທິນີ້.

ຍັງເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ການ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ມະຕິ ເປັນແຕ່​ຈຸດ​ເລີ່​ມຕົ້ນ ​ແລະ ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ໃຫ້ເປັນຈິງສຳລັບທຸກຄົນ.