ການບິນລາວສືບຕໍ່ວຽກງານຄວາມປອດໄພສາກົນ

0
1658
Lao Airlines Maintains International Safety Standards

ທີ່ຫ້ອງການສຳນັກງານໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດ ການບິນລາວ, ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2019 ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ບຸນມາ ຈັນທະວົງສາ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດ ການບິນລາວ ແລະ ທ່ານ ກັບຕັນ ລິດເຊີວານ ລາຊິສ (Captain Ritzerwan Rashid) ຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ເອເວຍເນົາຕິກ (AVIA NAUTICS) ມາເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ໃນການສືບຕໍ່ໂຄງການ E-IOSA (Enhanced – IATA Operational Safety Audit Program) ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພການບິນສາກົນ ຊຶ່ງວຽກງານດັ່ງກ່າວການບິນລາວໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ສູງ ເພື່ອຄວາມປອດໄພທາງການບິນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ໂດຍສານທຸກໆທ່ານ ແລະ ທຸກຖ້ຽວບິນ ຂອງພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມປອດໄພສູງສຸດ ຊຶ່ງການບິນລາວໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ມາດຕະຖານ ຄວາມປອດໄພສາກົນ ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ່ 02 ຕຸລາ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ.

Lao Airlines IATA Meeting