ການທົດລອງຂອງນັກວິໄຈໃນມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford ສາມາດທົດລອງວັກຊີນສໍາລັບໄຂ້ມາເລເລຍໄດ້ສໍາເລັດ

0
1010

ທີມນັກວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford ຂອງປະເທດອັງກິດ ປະກາດຜົນສໍາເລັດໃນການທົດລອງວັກຊີນປ້ອງກັນໄຂ້ມາເລເລຍໃນຂັ້ນຕົ້ນ, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ວັກຊີນໃຊ້ໄດ້ຜົນໂດຍມີປະສິດທິພາບສູງສຸດເຖິງ 77% ໂດຍຜ່ານເກນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ທີ່ລະບຸໄວ້ທີ່ 75%.

ກ່ອນໜ້ານີ້ເຄີຍມີຄະນະວິໄຈຫຼາຍທີມທີ່ພະຍາຍາມຄິດຄົ້ນພັດທະນາວັກຊີນປ້ອງກັນໄຂ້ມາເລເລຍມາແລ້ວ ແຕ່ປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນແມ່ນຕໍ່າກວ່າ 55% ເຮັດໃຫ້ການທົດລອງໃນຄັ້ງນັ້ນຖືເປັນຂີດໝາຍອັນດີຕໍ່ກັບການພັດທະນາວັກຊີນທີ່ຈະມາຊ່ວຍຢຸດການລະບາດຂອງໄຂ້ມາເລເລຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເສຍຊີວິດໃນທົ່ວໂລກຫຼາຍກວ່າ 4 ແສນຄົນຕໍ່ປີ ເຊິ່ງໃນຈໍານວນນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເດັກນ້ອຍໃນທະວີບອາຟຣິກາ.

ຄວາມສໍາເລັດໃນການພັດທະນາວັກຊິນດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ທີມຜູ້ວິໄຈກຽມທົດລອງວັກຊີນໃນໄລຍະທີ 3 ເຊິ່ງເປັນການທົດລອງຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ໂດຍຈະທົດລອງໃຫ້ວັກຊີນກັບປະຊາກອນທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍໃນທະວີບອາຟຣິກາ ໂດຍມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 5 ເດືອນ ຈົນໄປເຖິງ 3 ປີ.

ຫາກວັກຊີນປ້ອງກັນໄຂ້ມາເລເລຍຂອງ Oxford ຜ່ານການທົດລອງທຸກຂັ້ນຕອນໂດຍສົມບູນແລ້ວ ສະຖາບັນເຊຣັມແຫ່ງອິນເດຍ (SII) ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຜະລິດວັກຊີນລາຍໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງຂອງໂລກກໍພ້ອມທີ່ຈະຜະລິດວັກຊີນນີ້ໄດ້ທັນທີຈໍານວນ 200 ລ້ານໂດສ ໂດຍມີບໍລິສັດເທັກໂນໂລຊີຊີວະພາບໂນວາແວັກ (Novavax) ເປັນຜູ້ເສີມປະສິດທິພາບໃຫ້ກັບວັກຊີນດັ່ງກ່າວ.