ການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດສິງກະໂປ ແມ່ນຍັງເພີ່ມຂຶ້ນສູງ

0
602

ເວັບໄຊ້ຂ່າວຂອງຕ່າງປະເທດໄດ້ລາຍງານວ່າສະຖານະການການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດສິງກະໂປແມ່ນມີຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ມີອາການໜັກກໍເພິ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ໂດຍໃນຂະນະນີ້ມີຕຽງທີ່ສາມາດຮອງຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຫ້ອງ ICU ເຫຼືອພຽງແຕ່ 60 ຕຽງເທົ່ານັ້ນ.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດສິງກະໂປໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ທີ່ຜ່ານມາອັດຕາການນໍາໃຊ້ຫ້ອງ ICU ໃນສິງກະໂປນັ້ນໂດຍລວມຢູ່ທີ່ປະມານ 83.6% ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 2/3 ໃນໄລຍະເວລາບໍ່ຮອດ 1 ອາທິດ. ຕຽງທີ່ໃຊ້ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ປ່ວຍໃນຫ້ອງ ICU ມີ 306 ຕຽງ ແລະ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຮຸນແຮງ 64 ຕຽງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອາການບໍ່ຄົງທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຕິດຕາມອາການຢູ່ຕະຫຼອດ 107 ຕຽງ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອອີກ 135 ຕຽງແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ປິ່ນປົວຄົນອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.

ໂດຍທາງດ້ານທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກກໍໄດ້ມີການຕິດຕາມສະຖານະການຂອງໂຄວິດ-19 ຕະຫຼອດເວລາ. ທ່ານ ອອງ ເຍ ກຸງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດສິງກະໂປໄດ້ກ່າວວ່າ ໂຮງໝໍ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດໃນສິງກະໂປກໍາລັງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ແຮງກົດດັນຢ່າງມະຫາສານ ສາເຫດສ່ວນໜຶ່ງມາຈາກການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດທີ່ຕ້ອງປິ່ນປົວໃນຫ້ອງ ICU ນັ້ນໃຊ້ເວລາດົນເຖິງ 15 ມື້ ຫຼື 1 ເດືອນ ແຕ່ວ່າທາງດ້ານກະຊວງສາທາລະນະສຸກເອງກໍຈະໄດ້ມີການເພີ່ມຕຽງໃນຫ້ອງ ICU ຂຶ້ນຕື່ມ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການບໍລິການຂອງໂຮງໝໍກໍຕາມ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Posttoday