ການຕັ້ງບໍລິສັດສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຫ່ງ ຊາດຄາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດໜີ້ຕ້ອງຈ່າຍແກ່ ຟຟລ ໄດ້ຫຼາຍລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ

ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ລາຍງານວ່າ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນທົ່ວສັງຄົມ ກ່ຽວກັບການ ປັບປຸງໂຄງສ້າງດ້ານທຸລະກິດພະລັງງານໄຟຟ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ທ່ານ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ຮອງລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ:

ໂດຍປະຕິບັດຕາມສັນຍາຮ່ວມຮຸ້ນໃນການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດລາວ (EDL-T) ລະຫວ່າງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ແລະ ລັດວິສາຫະກິດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາກໃຕ້ ສປ ຈີນ (CSG) ເມື່ອວັນທີ 1 ກັນຍາຜ່ານມາ.

ທ່ານ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ໄດ້ກ່າວເຖິງທີ່ຕັ້ງພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ EDL -T ແມ່ນເປັນຮູບແບບບໍລິສັດ ຈໍາກັດ ມີໃບທະບຽນການລົງທຶນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ທຸກຢ່າງ. ໝາຍວ່າ ເສຍພັນທະອາກອນຕາມກົດໝາຍອາກອນທຸກຢ່າງ, ມີກໍານົດໄລຍະສໍາປະທານທີ່ ແນ່ນອນ.

ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນດ້ານລາຄາແມ່ນແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາຕົ້ນທຶນການລຳລຽງຂົນສົ່ງໄຟຟ້າໃນລະບົບສາຍສົ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ຕ່ຳລົງ ແລະ ສ້າງໂອກາດອັນດີໃຫ້ແກ່ການແຂ່ງຂັນລາຄາກັບຕະຫຼາດໄຟຟ້າກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ພາກພື້ນ, ທັງເປັນການເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ກາຍເປັນຈຸດສູນກາງ ໃນການເຊື່ອມໂຍງ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ຊື້-ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ພາກພື້ນ.

ທັງເປັນການຊ່ວຍເສີມສ້າງລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ EDL-T ຈະໄດ້ເອົາໜີ້ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງໂຄງການສາຍສົ່ງໄປບໍລິຫານແກ້ໄຂຊໍາລະໂດຍກົງ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຖານະການເງິນຂອງ ຟຟລ ດີຂຶ້ນໂດຍໄວ ໃນໄລຍະ 3-4 ປີ ເພາະສາມາດແກ້ໄຂປະມານ 30% ຂອງໜີ້ພາກສາຍສົ່ງອອກໄປ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນໃຫ້ກັບ ຟຟລ.

ນອກນັ້ນ, ແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ EDL-T ເພື່ອຊ່ວຍ ຟຟລ, ນໍາເງິນມາລົງທຶນໃນໂຄງການໃໝ່ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຄື: ສາຍສົ່ງ 500 KV ເຊື່ອມໂຍງພາກໃຕ້ລາວກັບກໍາປູເຈຍ ໃນປີ 2020-2021 ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນມີການຄໍ້າປະກັນຈາກກະຊວງການເງິນ ເພື່ອບໍລິການ ແລະ ເກັບຄ່າຜ່ານສາຍສົ່ງຈາກບັນດາໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຂາຍໄຟຟ້າໃຫ້ບໍລິສັດໄຟຟ້າກຳປູເຈຍ (EDC).

ນອກນັ້ນ, ຍັງມີໂຄງການ ສາຍສົ່ງ 500 kV ເຊື່ອມໂຍງພາກເໜືອລາວກັບມົນທົນຢຸນນານ ສປ ຈີນ ໃນປີ 2021-2022 ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນມີການຄໍ້າປະກັນຈາກກະຊວງການເງິນເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດລະບາຍໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດເຫຼືອໃນຍາມລະດູຝົນຈາກໂຄງການນໍ້າອູ 1-7 (1.272 MW) ແລະ ສາມາດນຳກັບມາດຸນດ່ຽງໃຊ້ຄືນໃນຍາມລະດູແລ້ງທີ່ມີໄຟຟ້າບໍ່ພຽງພໍໃນລະບົບ. ຄາດວ່າຈະຊ່ວຍຫຼຸດໜີ້ຕ້ອງຈ່າຍການຊື້ໄຟຟ້າຕາມສັນຍາ take or pay ຂອງ ຟຟລ ໄດ້ຫຼາຍລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ.

ພ້ອມນີ້, ຍັງຈະຊ່ວຍລະດົມທຶນ ຈາກຕະຫຼາດທຶນຕ່າງປະເທດມາແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງດ້ານການເງິນໃຫ້ ຟຟລ ພາຍໃນ 2 ປີ ຫຼັງການສ້າງຕັ້ງ EDL-T ໂດຍເອົາແຜນລາຍຮັບຂາຍໄຟຟ້າໃນອະນາຄົດຂອງ ຟຟລ ໄປຄໍ້າປະກັນ ເຊິ່ງ ຟຟລ ສາມາດນໍາໄປແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງ ແລະ ໃຊ້ໜີ້ເງິນກູ້ ແລະ ໜີ້ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ.

ມີແຜນສ້າງໂຄງການປັບປຸງສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຈະມີການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບໃຫ້ບັນດາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມຊໍານານທຽບເທົ່າສາກົນ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ