ການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍຍັງເປັນບັນຫາເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄຳສັ່ງຫ້າມຂອງນາຍົກ

ເຖິງແມ່ນວ່າຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳໄມ້ແມ່ນຖືກບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແຕ່ການລັກລອບຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍ ຍັງມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຫຼາຍເຖິງແມ່ນວ່າມັນໄດ້ຫຼຸດລົງໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ.

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາລາຍງານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າໃນປີ 2020ມີການຢຶດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍຫຼາຍກວ່າ 2,600 ແມັດກ້ອນ ແລະ ໄມ້ຜິດກົດໝາຍຫຼາຍກວ່າ 290 ໂຕນ.

ຕົວເລກດັ່ງກ່າວໄດ້ລາຍງານໂດຍຮອງຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການກວດກາສູນກາງພັກ ແລະ ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ທ່ານ ສີໄນ ມິ່ງລາວັນ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ລະດັບຊາດຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ລົງກວດກາໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ 2,788 ແຫ່ງເຊິ່ງພົບວ່າລະເມີດຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ໂຮງງານກວ່າ 1,636 ແຫ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການດຳເນີນງານທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ໃນຄຳສັ່ງແມ່ນໄດ້ໃຫ້ປິດກິດຈະກຳານ.

ອີງຕາມທ່ານ ສີໄນ ມິ່ງລາວັນ ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ພົບຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄມ້ຜິດກົດໝາຍຫຼາຍກວ່າ 1,100 ຄົນ ລວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ 127 ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນນັກທຸລະກິດ ແລະ ຊາວບ້ານ.

ໃນແຂວງວຽງຈັນ, ລັດຖະບານໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເຊິ່ງໄດ້ອອກໃນວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2016. ໃນຊ່ວງປີທີ່ຜ່ານມາເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງພົບວ່າມີຜູ້ລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ຂາຍໄມ້ຈຳນວນ 16 ຄົນ ມີການຢຶດຜະລິດຕະພັນໄມ້ຜິດກົດໝາຍປະມານ 194 ແມັດກ້ອນ ໃນປີ 2020 ຈາກຈຳນວນທັງໝົດ 85 ແມັດກ້ອນແມ່ນເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນທີ່ຖືກຫ້າມ.

ເຖິງແມ່ນວ່າປະເດັນການລັກລອບຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງເຕັມທີ່, ຄຳສັ່ງເລກທີ 15 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແມ່ນຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງລັດຖະບານ.

ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຫ້າມການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດຮູບທຸກປະເພດລວມທັງໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນ. ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຳຄັນໃນການສູ້ຮົບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຄ້າຂາຍໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວສະໜັບສະໜູນຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານໃນການເພີ່ມເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ເປັນ 70 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງ ໝົດ ຂອງປະເທດ, ດ້ວຍປ່າໄມ້ຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນຕໍ່ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ ຳ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວສະໜັບສະໜູນຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານໃນການເພີ່ມເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ເປັນ 70 % ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຂອງປະເທດ, ດ້ວຍປ່າໄມ້ຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກັບອຳນາດການປົກຄອງບ້ານເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຢຸດຕິການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພູດສະດີ