ກະຊວງພາຍໃນ ປະກາດຮັບສະໝັກສອບເສັງລັດຖະກອນໃໝ່

0
6068

ກະຊວງພາຍໃນມີຄວາມຕ້ອງການຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ ຈຳນວນ 21 ຕຳແໜ່ງ

ເລີ່ມຂາຍຄຳຮ້ອງ ວັນທີ 9-11 ພະຈິກ 2016 ຈຳນວນ 210 ຊຸດ ໃນລາຄາ 20.000 ກີບ

ປິດຮັບຄຳຮ້ອງ ວັນທີ 16 ພະຈິກ 2016

ຖ້າໃຜສົນໃຈ ສາມາດຕິດຕໍ່ເອົາຄຳຮ້ອງ ໄດ້ທີ່ກົມຈັດຕັ້ງ- ພະນັກງານ ໂທ:021 212545

%e0%ba%82%e0%ba%b2%e0%ba%8d%e0%ba%84%e0%ba%b3%e0%ba%ae%e0%bb%89%e0%ba%ad%e0%ba%87