ກອງປະຊຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ

0
61

ເມື່ອວັນທີ 7 ພຶດສະພາຜ່ານມາ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເກັບກຳຄຳຄິດເຫັນຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຈາກແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ຈຳປາສັກ ເຊກອງ ສາລາວັນ ແລະ ອັດຕະປື ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຈັດໂດຍຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ ແລະເດັກ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການອຸຍນິເຊບ.

ກອງປະຊຸມດັງກ່າວຈະສືບຕໍ່ຈັດຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດເພື່ອຮັບຟັງ ແລະ ເກັບກຳຄຳຄິດເຫັນຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ທັງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສະເໜີປະສົບການ ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນດຳເນີນ 3 ວັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄຳເຫັນຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມກັບອົງການຈັດຕັ້ງປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງເດັກໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ລວມເຖິງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າພວມຜະເຊີນຢູ່ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອປັບປຸງຊີວີດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຖຶເປັນຄັ້ງທີສອງ ໂດຍຄັ້ງທີ 1 ແມ່ນຈັດຂຶ້ນເມື່ອເດືອນເມສາຜ່ານມາຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຊຶ່ງມີຕົວແທນເດັກຈຳ ນວນ 28 ຄົນ ອາຍຸ 11-17 ປີຈາກແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຜົ້ງສາລີ ຫລວງນ້ຳທາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ທັງນີ້ ຄັ້ງທີ 3 ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ການສະຫຼຸບສັງລວມຄຳຄິດເຫັນຂອງຕົວແທນເດັກໃນທົ່ວປະເທດຈະໄດ້ນຳສະເໜີເປັນບົດລາຍງານເພື່ອນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມລະດັບສູງທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈິກ 2019 ນີ້ໃນວາລະການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງສົນທິສັນຍາເດັກ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ນາງ ຈົງຈີດ ຈັນທະລານົນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງເລຂາຄະນະກຳມະທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ ແລະ ເດັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອີງຕາມການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງເມື່ອປີ 2015 ຂອງ ສປປ ລາວ ມີເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ກວມປະມານ 40% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດແມ່ນກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງ ພວກເຂົາຈະກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳຂອງການປ່ຽນແປງເພື່ອສືບທອດພາລະກິດປົກປັກ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດໃນອານາຄົດ ດັ່ງນັ້ນ ບົດບາດຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອພ້ອມກັນຕີລາຄາສະພາບການພັດທະນາຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມຢູ່ ສປປ ລາວ ຕິດພັນກັບສິ່ງທ້າທາຍເພື່ອກຳນົດມາດຕະການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ເພື່ອພ້ອມກັນສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາໃນອານາຄົດ.

ທ່ານ ນາງ ມາເຣຍ ເຟີນັນເດສ ຫົວໜ້າຫ້ອງການພະແນກສື່ສານຂອງອົງການອຸຍນີເຊບ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການປຶກສາຫາລືຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນສຳລັບເດັກ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຄາດວ່າຜົນການປຶກສາຫາລືໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເກັບກຳຄວາມເປັນຈິງ ບົດເລື່ອງ ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ແນວຄິດຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃນການສ້າງອານາຄົດທີ່ດີກວ່າສຳລັບເດັກທຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ.

 

 

ໂດຍ: ສະຫະລັດ ວອນທິວົງໄຊ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.