ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າແຟນເກົ່າ ອາດຈະຍັງຮັກເຮົາຢູ່?

ພໍເລີກກັນໄປກັບແຟນເກົ່າ ບາງຄົນກໍມີຮັກໃໝ່ ບໍ່ສົນໃຈຄົນທີ່ເລີກກັນໄປ ຄືວ່າຂໍກ້າວຕໍ່ໄປຂ້າງໜ້າບໍ່ຫັນຫຼັງກັບ ແຕ່ກໍມີອີກຫຼາຍຄົນທີ່ຍັງບໍ່ລືມຄວາມຫຼັງຄັ້ງເກົ່າ ໂດຍສະເພາະຄູ່ຮັກທີ່ເລີກກັນແບບຄ້າງໆຄາໆ ອາດຈະເພາະຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ຫຼືເພາະຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນວຽກຫຼາຍບໍ່ມີເວລາໃຫ້ກັນ ແລະກັນ ຫຼືບາງກໍລະນີ້ອີກຝ່າຍອາດຈະເລີກກັບເຮົາແລ້ວໄປຄົບຄົນໃໝ່ ແຟນເກົ່າຄືເຮົາກໍໄດ້ແຕ່ຫວັງວ່າເຂົາຄົງຍັງບໍ່ລືມເພາະການທີ່ເຮົາແອບຫວັງຢູ່ ວ່າອີກຝ່າຍກົງກັນຂ້າມວ່າຕອນນີ້ເຂົາເຮັດຫຍັງຢູ່ໃສ, ສະນິດກັບໃຜ ແລະກໍາລັງຄົບຢູ່ກັບໃຜຢູ່ ແລະບາງທີ່ອີກຝ່າຍກໍມີທາທີວ່າຈະຍັງຄິດຮອດເຮົາຢູ່ຄືກັນ ສຸດທ້າຍແຟນເກົ່າຍັງຄິດຮອດເຮົາແທ້ບໍ?

  1. ແຟນເກົ່າກັບເຮົາຍັງຕິດຕໍ່ຫາກັນຢູ່
  2. ມັກມາສືບຂ່າວເລື່ອງຂອງເຮົາກັບໝູ່ເພື່ອນສະນິດ: ນັ້ນກໍແປວ່າເຂົາຍັງຢາກຮູ້ເລື່ອງລາວຂອງເຮົາຢູ່
  3. ບໍ່ມີແຟນໃໝ່: ຂໍ້ນີ້ຄິດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ເຂົາອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການພົບຄົນໃໝ່ ເພາະຍັງບໍ່ພົບຄົນທີ່ຖືກໃຈ ຫຼືບໍ່ກໍອາດຈະຖ້າໃຫ້ເຮົາກັບໄປຄົບກັບເຂົາ
  4. ປັບປຸງຕົນເອງ: ເຂົາເລີກກັບເຮົາເພາະນິໄສສ່ວນຕົວ ຫຼັງຈາກທີ່ເລີກກັນໄປເຂົາກໍພະຍາຍາມຈະປັບປຸງຂໍ້ບົກຜ່ອງເຫຼົ່ານັ້ນ ນີ້ກໍເປັນອີກສັນຍານໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າເຂົາຍັງຄົງລໍວັນນັ້ນທີ່ຈະກັບມາຄືນດີ