10 ສິ່ງໃນໂຕຜູ້ຍິງ ທີ່ຜູ້ຊາຍມັກເບິ່ງ ແລະຄິດວ່າມີສະເໜ່ສຸດໆ

ກ່ອນອອກຈາກເຮືອນແຕ່ລະຄັ້ງ ຜູ້ຍິງມັກໃສ່ໃຈຕັ້ງແຕ່ເສັ້ນຜົມຈົນຮອດປາຍຕີນໃຫ້ ເພື່ອຄວວາມໝັ້ນໃຈທຸກມຸມມອງ ແຕ່ເຄີຍສົງໄສບໍວ່າຜູ້ຊາຍມັກເບິ່ງສ່ວນໃດຫຼາຍທີ່ສຸດ ລຽງຕາມລໍາດັບໄດ້ດັ່ງນີ້:

  1. ດວງຕາ
  2. ຮອຍຍີ້ມ
  3. ໜ້າເອິກ
  4. ຜົມ
  5. ນໍ້າໜັກ ( ຮູບຮ່າງໂດຍລວມ )
  6. ຂາ
  7. ວິທີການແຕ່ງໂຕ
  8. ສະໂພກ
  9. ລວງສູງ
  10. ຜິວພັນ