7 ຄໍາເວົ້າຫວານໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ແຟນໜຸ່ມຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງ

 

  1. ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍກາຍເປັນຄົນທີ່ດີກວ່າເກົ່າ
  2. ເຈົ້າເປັນສິ່ງທີ່ພິເສດໃນຊີວິດ
  3. ນັ່ງເບິ່ງໜ້າເຈົ້າໄດ້ທັ້ງວັນ
  4. ຂ້ອຍຊ່າງໂຊກດີທີ່ໄດ້ພົບເຈົ້າ
  5. ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງ
  6. ເຈົ້າເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຂ້ອຍເຄີຍພົບ
  7. ຂ້ອຍຮັກເຈົ້າ