5 ນິໄສບັນທອນຊີວິດຮັກ ຢ່າເຮັດຊີວິດຮັກອາດຈົບລົງໄດ້

ຄວາມຮັກຂອງຄົນສອງຄົນ ຈະຍືນຍາວໄດ້ນັ້ນຕ້ອງອາໄສອົງປະກອບຫຼາຍຢ່າງ  ບົນພື້ນຖານຄວາມຮັກ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ ແຕ່ນິໄສບາງຢ່າງອາດຄ່ອຍໆບັນທອນ ຈົນເວລາຜ່ານໄປອາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດຮັກຈົບ ຫຼືພັງລົງໄດ້.

  1. ນັກຂຸດ: ມັກຂຸດຄົ້ນເລື່ອງເກົ່າໆ ບໍ່ວ່າແຟນເກົ່າ ແລະເລື່ອງທີ່ເຄີຍຜິດກັນ ເພາະເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນເລື່ອງໃຫຍ່
  2. ບໍ່ຍອມຮັບຟັງ: ຄົນສອງຄົນຕ້ອງລົມກັນ ແລະຮັບຟັງກັນ ແລະກັນ ໃຊ້ເຫດຜົນໃນການຕົກລົງກັນ
  3. ໃຊ້ອໍານາດ: ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າຊີວິດຄົນເຮົາຕ້ອງມີເລື່ງສ່ວນໂຕ, ມີໝູ່ເພືື່ອນ, ມີສິ່ງທີ່ມັກ ຢ່າໃຊ້ອໍານາດໃນການຫ້າມເຂົາເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ ແລະຫ້າມໄປໃສກັບໝູ່ເພື່ອນ
  4. ມັກຊໍ້າເຕີມ: ຄົນເຮົາເຮັດຜິດພາດກັນໄດ້ ຍິ່ງເປັນຄົນຮັກກັນຄວນທີ່ຈະໃຫ້ອະໄພ, ປອບໃຈ ແລະເປັນກໍາລັງໃຈ ບໍ່ແມ່ນການຊໍ້າເຕີມ ຈະຍິ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມແຕກແຍກ
  5. ຂີ້ຫຶງຫຼາຍເກີນໄປ: ການຫຶງເລັກໆນ້ອຍໆກໍເປັນການດີ ແຕ່ຄົນທີ່ຮັກກັນຕ້ອງໄວ້ໃຈກັນ ແລະກັນ ບໍ່ແມ່ນອາລົມຫຶງຂຶ້ນໜ້າ ຈົນບໍ່ຍອມຟັງຫຍັງ.