ວິທີດັບກິ່ນຕີນເໝັນດ້ວຍສະໝຸນໄພ 3 ຢ່າງ

ໝາກຂີ້ຫູດ ( Kaffir lime ) ຄືໜຶ່ງໃນສະໝຸນໄພທີ່ນອກຈາກຈະສາມາດໃຊ້ບໍລິໂພກໄດ້ແລ້ວ ຍັງສາມາດນຳໝາກມາຊ່ວຍດັບກິ່ນຕີນເໝັນ ແລະ ກິ່ນອັບທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຣາຕ່າງໆໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ

ໂດຍການນຳໝາກຂີ້ຫູດ, ຂິງ ແລະ ຂ່າ ໃນປະລິມານທີ່ເທົ່າກັນໃສ່ລົງໃນໝໍ້້ຕົ້ມຕື່ມນ້ຳໃສ່ຈົນພໍດີຖ້ວມ ຈາກນັ້ນໃສ່ເກືອລົງເລັກໜ້ອຍແລ້ວຕົ້ມພໍນ້ຳອຸ່ນໆ ແລ້ວກໍ່ນຳນ້ຳຕົ້ມທີ່ໄດ້ມາແຊ່ຕີນປະມານ 15 ນາທີ ພຽງເຮັດແບບນີ້ເປັນປະຈຳອາທິດລະ 2-3 ຄັ້ງ ກໍ່ຈະສາມາດຊ່ວຍດັບກິ່ນຕີນເໝັນຂອງທ່ານໄປໄດ້

 
ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!