ວິທີກວດສອບ iPhone ວ່າເປັນເຄື່ອງສູນໃດ ຫຼືເຄື່ອງຫິ້ວມາ

ຫຼາຍຄົນອາດຈະເລືອກຊື້ໄອໂຟນ ນອກສູນບໍລິການຈາກ iStudio, AIS, True, Dtac ຫຼື ຊື້ຂາຍມືສອງເອງລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ງານແຕ່ສຳລັບໄອໂຟນອາດຈະເປັນສະມາດໂຟນທີ່ແຕກຕ່າງກັບຮຸ່ນອື່ນໆເລັກນ້ອຍຄື

ນອກຈາກຈະຊື້ໃນປະເທດໃດສົ່ງແປງໃນປະເທດນັ້ນ ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບການລ໊ອກເຄືອຂ່າຍເຮັດໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານນອກປະເທດໃນບາງປະເທດໄດ້ ຫຼືເຮົາຮ້ອງກັນວ່າເຄື່ອງລ໊ອກນັ້ນເອງ.

zzziipphhooonnee

ລາຄາ ໄອໂຟນ ເຄື່ອງລ໊ອກ ກັບເຄື່ອງບໍ່ລ໊ອກແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍແສນ ກີບ ( ເຄື່ອງລ໊ອກແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໃນກໍລະນີທີ່ອັບເດດ IOS ) ທັ້ງ ນີ້ຈະກວດສອບໄດ້ແນວໃດວ່າເງິນທີ່ເຮົາຈ່າຍໄປນັ້ນ ຈະໄດ້ເຄື່ອງສູນ ຫຼື ເຄື່ອງຫິ້ວມາ (ເຄື່ອງນອກ).

ວິທີກວດສອບ IMEI

ການກວດສອບ IMEI ເທິງໄອໂຟນສາມາດເຮັດໄດ້ 2 ຂັ້ນຕອນຄື:

ກົດ *#06# ແລ້ວໂທອອກ
ໄປທີ່ຕັ້ງຄ່າ (Settings) >ທົ່ວໄປ (General) >ກ່ຽວກັບ (About) > IMEI.
ຈຸດສັງເກດກໍຄືເລກ IMEI ຈະປະກອບດ້ວຍຕົວເລກທັງໝົດ 15 ຕົວເລກຊຶ່ງຕົວເລກນີ້ບໍ່ມີທາງຊ້ຳກັນແມ້ແຕ່ເຄື່ອງດຽວໃນໂລກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳຕົວເລກ IMEI ໄປກວດສອບໄດ້ທີ່ http://iphoneimei.info ໃນນີ້ຈະບອກລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວກັບໄອໂຟນທັ້ງໝົດບໍ່ວ່າຈະເປັນວັນທີຊື້, ວັນໝົດປະກັນ, ປະເທດທີ່ຊື້ລວມເຖິງສະຖານະຂອງເຄື່ອງວ່າລ໊ອກຢູ່ ຫຼື ບໍ.

ຂຽນໂດຍ ດາວເມືອງພວນ ຂ່າວຈາກ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

 

ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!