ແກ້ກົດໝາຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍມີເມຍຫຼາຍຄົນ

0
1961
ແກ້ກົດໝາຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍມີເມຍຫຼາຍຄົນ
ແກ້ກົດໝາຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍມີເມຍຫຼາຍຄົນ
ແກ້ກົດໝາຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍມີເມຍຫຼາຍຄົນ
ແກ້ກົດໝາຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍມີເມຍຫຼາຍຄົນ

ອິດສາຜູ້ຊາຍເຄັນຢາ ບໍ່ ເມື່ອປະທານນາທິບໍດີຂອງປະເທດ ໃດ້ອອກກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ ເຊິ່ງມີຜົນໃຫ້ຜູ້ຊາຍຊາວເຄັນຢາສາມາດແຕ່ງງານໃໝ່ ແລະມີພັນລະຍາໃດ້ຫຼາຍຄົນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກພັນລະຍາປັດຈຸບັນ

ທ່ານ ອູຮູລູ ເຄັນຍັດຕາ ປະທານນາທິບໍດີເຄັນຢາ ລົງນາມໃນກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ ຈາກສະພາຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ລະບຸໃຫ້ຜູ້ຊາຍຊາວເຄັນຢາ ສາມາດແຕ່ງງານໃໝ່ຫຼາຍເທື່ອກໍ່ໃດ້ ຫາກສາມາດລ້ຽງພັນລະຍາເຫຼົ່ານັ້ນໃດ້ ແລະບໍ່ຕ້ອງໃດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກພັນລະຍາປັດຈຸບັນ.
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃດ້ຮັບຄວາມວິພາກວິຈານເປັນວົງກວ້າງ ໂດຍສະເພາະຈາກສະມາສິກສະພາແມ່ຍິງຂອງເຄັນຢາທີ່ເບິ່ງວ່າ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວສ້າງປັນຫາໃຫ້ສັງຄົມ ແລະຄວາມແຕກແຍກໃນຄອບຄົວ

ໃນທາງຕົງກັນຂ້າມ ບັນດາສະມາຊິກຜູ້ຊາຍໃຫຫ້ເຫດຜົນສະນັບສະໜຸນກົດໝາຍນີ້ ເປັນສິດທິຂອງຜູ້ຊາຍຊາວເຄັນຢາທີ່ເພິງໃດ້ຮັບ ຕາມທຳນຽມປະຕິບັດຂອງຊາວແອຟຣິກາ ຂະນະທີ່ພະຄໍາພີໄບເບິນ ກໍ່ບໍ່ໃດ້ກຳນົດຫ້າມໃຫ້ຜູ້ຊາຍມີພັນຍາຫຼາຍຄົນ

ໂດຍກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະໃຫ້ຂົນທຳນຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເດັນດັ່ງກ່າວ ຂອງຊົນເຜົ່າໃນເຄັນຢາກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຕົງຂ້າມກັບກົດໝາຍສະບັບກ່ອນທີຖືກຕີຕາຂື້ນ ໃນສະໄໝທີ່ເຄັນຢາຍັງເປັນອານານິຄົມຂອງອັງກິດ ເຊິ່ງເຈົ້າອານານິຄົມບໍ່ເຂົ້າໃຈວັດທະນາທຳຂອງຊົນເຜົ່າ
ທີ່ຜູ້ຊາຍສາມາດມີພັນລະຍາ ໃດ້ຫຼາຍຄົນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍແຕ່ງງານສະບັບໃໝ່ ແມ່ຍິງຊາວເຄັນຢາ ໃດ້ຮັບອານຸຍາດ ໃຫ້ສາມີພຽງຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ.