ກິນອາຫານຕອນແລງ ແບບໃດບໍ່ໃຫ້ອ້ວນ

26_20140312144444.

ສາວໆ ຫຼາຍຄົນເລືອກລົດນ້ຳໜັກ ດ້ວຍການອົດອາຫານ ຢາກບອກວ່າມັນເປັນວິທີທີ່ຜິດ ການລົດນ້ຳໜັກທີ່ດີ ຄວນກິນອາຫານທຸກຄາບ ແຕ່ໃນປະລິມານທີ່ນ້ອຍ ແລະເລືອກກິນ ອາຫານຕອນແລງ ເປັນອາຫານທີ່ເປັນຕາຢ້ານທີ່ສຸດ ແມ່ນບໍ…

ຫຼັກການຖືກຕ້ອງ ໃນການກິນອາຫານທີ່ດີ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ຄວນໃຊ້ປະໂຫຍກທີ່ວ່າ ” ເຊົ້າກິນຢ່າງລາຊາ ທ່ຽງກິນຢ່າງຄົນທຳມະດາ ແລງກິນຢ່າງຍາກຈົນ ”

ຫຼັກການກິນອາຫານຕອນແລງ

1. ບໍ່ຄວນອົດອາຫານຕອນແລງ 
ການອົດອາຫານຈະເຮັດໃຫ້ຢາກເວລາດຶກໆ ສົ່ງຜົນໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບ ຫຼືຈະເຮັດໃຫ້ຕະບະແຕກໄປຫາຂອງກິນມື້ດຶກອີກດ້ວຍ ທາງທີ່ດີຄວນເລືອກອາຫານເບົາໆ ແຄລໍຣີ່ນ້ອຍໆ ຈະດີກວ່າ ເນັ້ນຜັກແລະໝາກໄມ້ .

  2. ຫຼັງກິນເຂົ້າແລງບໍ່ຄວນອອກກຳລັງກາຍທັນທີ
ຫຼັງກິນເຂົ້າແລ້ວ ໄປອອກກຳລັງກາຍທັນທີອາດຈະເຮັດໃຫ້ຈຸກໃດ້ ປ່ຽນເປັນການຍ່າງຊ້າໆ ໄປເລື່ອຍໆ ຈະດີກວ່າ .

 3. ຫຼັງກິນອາຫານບໍ່ຄວນອາບນ້ຳທັນທີ
ເພາະເມື່ອເຮົາກິນອາຫານ ຂະນະທີ່ອາຫານກຳລັງຍ່ອຍ ກະເພາະຕ້ອງເຮັດງານ ເລືອດຕ້ອງຖືກໄປຫຼໍ່ລ້ຽງກະເພາະ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍ ຖ້າເຮົາໄປອາບນ້ຳທັນທີຫຼັງກິນເຂົ້າ ເຊິ່ງໂດຍປົກກະຕິມະນຸດເຮົາເປັນສັດເລືອດອຸ່ນ ດັ່ງນັ້ນເລືອດຈຶ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າມັນຕ້ອງຖືກແບ່ງ ມາທີ່ຜິວໜັງກ່ອນເປັນອັນດັບໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ເລືອດສົ່ງໄປທີ່ກະເພາະໃດ້ນ້ອຍ .

  4. ກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ແທນເຂົ້າແລງ
ອາດຈະແທນອາຫານດ້ວຍຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ແຕ່ຕ້ອງເປັນໝາກໄມ້ທີ່ບໍ່ມີກົດ ເພາະທ້ອງວ່າງມີກົດຢູ່ແລ້ວ .

 5. ອາຫານຕອນແລງ ທີ່ຄວນຫຼີກລ່ຽງ
ຄວນຫຼີກລ່ຽງອາຫານຍ່ອຍຍາກ ຂອງມັນ ຂອງທອດ ອາຫານທີ່ມີຄໍເລັສເຕີລອນສູງ ຄວນເລືອກກິນປະເພດ ຜັກລວກ ຜັກຕົ້ມ.

 

ກຸ້ງຄຳ ແສນມະນີ