ລາວ-ຫວຽດນາມລົງນາມການຄ້າ

lao

ກຸ່ມ ບໍຣິການ ສິນຄ້າ ຕະຫລາດ ຮ່ວມຫຸ້ນ BLUE STAR ຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະລົງນາມ ກັບກຸ່ມ ບໍຣິສັດ ດາວເຮືອງ ຂອງລາວ ໃນການ ບໍຣິການ ກາເຟ ລາວ ໃນ ວຽດນາມ. ການ ລົງນາມ ດັ່ງກ່າວ ເປັນ ພາກສ່ວນ ຂອງ ໂຄງການ ຄວາມ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ນະຄອນ ໂຮຈີນມີນ ກັບ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ຊື່ງໃນ ປັດຈຸບັນ ບໍຣິສັດ ດາວເຮືອງ ໄດ້ສົ່ງ ກະເຟອອກ ໄປຂາຍ ໃນຫລາຍ ປະເທດ ດັ່ງ ຍີ່ປຸ່ນ ສະວິສແລນ ອິຕາລີ ຈີນ ສິງກະໂປ.

ໃນທາງ ກົງກັນຂ້າມ ບໍຣິສັດ ດາວເຮືອງ ຂອງລາວ ກໍຈະນຳ ສິນຄ້າ ຈາກ ບໍຣິສັດ BLUE STAR ຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າມາຂາຍ ໃນລາວ. ນາງເລືອງ ລິດດັງ ປະທານ ກຸ່ມ ດາວເຮືອງ ກ່າວວ່າ ບໍຣິສັດ ຂອງນາງ ມີ ແຜນການ ໃນການ ຮ່ວມ ທຸຣະກິດ ຄູ່ການຄ້າ ກັບ ບໍຣິສັດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອ ຂະຍາຍ ການຄ້າ ແລະ ຜົນຜະລິດ ຂອງ ບໍຣິສັດ ລາວ ໃນ ຫວຽດນາມ. ຖ້າ ແຜນການ ດັ່ງກ່າວ ເປັນຜົນ ສຳເລັດ ນາງວ່າ ບໍຣິສັດ ຂອງນາງ ຈະເປັນ ບໍຣິີສັດ ທຳອິດ ທີ່ ລົງທຶນ ໃນ ຫວຽດນາມ.

ເລີ້ມແຕ່ ການ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສອງແຂວງ ໃນປີ 2001 ເປັນຕົ້ນມາ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມີນ ໄດ້ລົງທຶນ ໃນແຂວງ ຈຳປາສັກ ເກືອບຮອດ 40 ໂຄງການ ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະເປັນ ໂຄງການ ທາງດ້ານ ການ ກະເສດ ແລະ ການ ທ່ອງທ່ຽວ.

ທີ່ມາ http://www.rfa.org