ນິສສັນ IDx NISMO ​ໄດ້​ຮັບ​ພະລັງ​ສ້າງສັນ​ຈາກ​ເກ​ມ

556000015660207 556000015660209

ນິສສັນເຜີຍຢ່າງເປດອ​ເໂຄງການພັນາຕ້​​ົນແບບລຸ້IDx NISMO ວ່າເກດຈາກກຸ່ມຄນຂອງນິສສັນ ແລະ NISMO ມີຄວາມຫຼົງໄຫຼ ແລະ ເຕບໂຕມາກັບການຫຼິ້ນເກມລົດແຂ່ງໂດນຳຈິນຕນາກາທີ່ເກດຂຶ້ນໃນຈສີ່ຫຼ່ຽມມາດັດແປງສາງສັນໃຫ້ເກລົດຕ້ນແບບຊົງສປອສຸດລ້ຳຂຶ້ນມາໄດ້

 

ສຳລັບຕ້ນແບບຄັນນີ້ຖກຈັດສະແດງເປັນຄັ້ງທຳ​ອິດໃນງານໂຕກຽວເຕໂຊ 2013 ເມື່ອທ້າຍເດືອນພຈິກທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ​ເອີ້ນສຽງຮື​ນາໄດ້ບໍ່ນ້ອໂດຍສະເພາະໃນແງ່ຂອງແນວຄິດກາາງສັນທີ່ຊວນໃຫ້ຄິດ​ເຍຸກຮຸ່ງຮືອງຂອງລົດປອະໜາດກະທັດຮັແບບຂັບເຄື່ອນລ້ໍຫຼັງໃນຍຸກ 1970-1980 ໂດເປັນການຳຕ້ນແບບລຸ້IDxFreeflow ມາຕ່ໍຍອດກາພັນາ

 

ທີມພັນາເປດເຜີຍວ່າ ຕລົດໄດ້ຮັບແງບັນດາໃຈມາຈາກລົດແຂ່ງໃນຍຸກນັ້ນແລະ ໄດ້ມີກາດັດແປງດ້ວການຳ​ແບບ ແລະ ຮູບ​ແບບກາແຕ່ງມາໃຊ້ກັບຕ້ນແບບຄັນນີ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕວຖັງຊົຫຼ່ຽມ

 

ນອກຈາກນັ້ນເພື່ອໃຫ້ເກດຄວາມຕ້ານ​IDx NISMO ມາພອມກັບຄວາມສູງຂອງຕວຖພຽງເລັກນ້ອ1.300 ມິລິ​ແັດ,ຍາວ 4.100 ມິລິ​ແັດ ແລະ ມີຄວາມກວ້າງຢູ່ໃນະດັບ 1.800 ມິລິ​ແັດເພື່ອການຊົງຕວ ແລະ ກາຢຶດເກາະທີ່ດີ ເສມຄວາມຫໍ່ຼດ້ວລ້ແມັກຂະໜາດ 19 ນິ້ວຈັບຄູ່ກັບຢາງ 225/40R19

 

ເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ໃນກາຂັບເຄື່ອນເປັນກາພັນາ ແລະ ຕ່ໍຍອດມາຈາກບອກ 1.600 ຊີຊີ. Di ທີ່ເປັນຂຸມພລັງແບບ Eco-Friendly ແຕ່ທາງ NISMO ບອກວ່າມີກາບແຕ່ງເພື່ອຄວາມ​ອາດ​ສາມາດໃນກາຂັບເຄື່ອນທີ່ຖືກໃຈຜ່ານທາງເກCVT ທີ່ສາມາເຂ້າໂດປບເປັນແບບ 6 ຈັງຫວະ Manual Shift