3 ເສັ້ນທາງສູ່ຄວາມສຳເລັດຂັ້ນສູງສຸດ

“ລອງປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຮົາ​ເອງໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລ້ວເຮົາຈະພົບກັບຄວາມສຳເລັດໃນແບບຂອງເຮົາເອງ.”Teamlead

ເວລາທີ່​ເຮັດ​ສິ່ງ​ໃດແລ້ວບໍ່ສຳເລັດ ຫຼື ຍັງຄົງຮູ້ສຶກວ່າບໍ່​ເຕັມທີ່​ກັບ​ມັນ ເຮົາເຄີຍຖາມຕົວເອງ ຫຼື ບໍ່ວ່າ ຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຮົານັ້ນຄືຫຍັງ ​ເຮົາເປັນ​ໂຕນາກ (ສັດທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານການລອຍ​ນ້ຳ) ເປັນກະລອກ (ສັດທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານການປີນ) ​ຫຼື ເປັນໜູ (ສັດທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານການລົບຫຼີກອັນຕະລາຍ) ເພາະສັດສາມຊະນິດນີ້ມີຄວາມສາມາດພິເສດສະເພາະຕົວທີ່ຕ່າງກັນອອກໄປ ພວກມັນເກັ່ງຄົນລະແບບ ແຕ່ຖ້າຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ ແລະ ສາມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມກັນໄດ້ອີກ ສັ​ດສາມຊະນິດນີ້ຈະກາຍເປັນສຸດຍອດຄົນ​ເຮັດ​ວຽກເລີຍ. ລອງປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຮົາ​ເອງໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລ້ວເຮົາຈະພົບກັບຄວາມສຳເລັດໃນແບບຂອງເຮົາເອງ. ລອງປະຕິບັດ​ຕາມຄຳແນະນຳງ່າຍໆ 3 ຂໍ້ຂ້າງ​ລຸ້ມນີ້ ທີ່ອາດຈະເປັນຕົວຊ່ວຍໃຫ້​ເຮົາໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ

  1. 1.    ຍອມຮັບໃນຄວາມເປັນຕົວ​ເຮົ​າ ແລະ ສັນຊາດ​ຕະຍານໃນການຕັດສິນໃຈ

ສັນຊາດຕະຍານໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຄົນນັ້ນແບ່ງໄດ້ເປັນສີ່ຂໍ້ໃຫຍ່ ໃຫ້​ເຮົາລອງສັງເກດຕົວເອງງ່າຍໆ ວ່າເວລາທີ່​ເຮົາຕັດສິນໃຈ ຫຼື ລົງມື​ເຮັດຫຍັງ​ຈັກຢ່າງນັ້ນມີປັດ​ໄຈຫຍັງ​ແດ່ ໃນການເປັນຕົວຊ່ວຍໃຫ້ສິ່ງນັ້ນສຳເ​ລັດລຸລ່ວງໄປ ໃນກໍລະນີນີ້ ຂໍຍົກຕົວຢ່າງເລື່ອງການຮຽນຮູ້ການຖັກດ້າຍ ເພາະແຕ່ລະຄົນຈະມີການຮຽນ​ຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ຕ່າງກັນອອກໄປ ​ເຊັ່ນ:

  • ຄົນຮຽນ​ຮູ້​ໄວ: ຖ້າ​ເຮົາເປັນພວກຮຽນ​ຮູ້​ໄວ ສິ່ງທຳ​ອິດທີ່​ເຮົາຈະ​ເຮັດຄື ອອກໄປຊື້ເຂັມຖັກ​ດ້າຍ, ດ້າຍ ແລະ ປື້ມຝຶກ​ເຮັດໃນທັນທີທັນໃດ ອາດຈະມີການສອບຖາມຜູ້ຮູ້ ສຳລັບເທັກນິກເລັກນ້ອຍ ແລະ ລົງມື​ເຮັດໄປໂດຍຮຽນ​ຮູ້ຈາກຂໍ້ຜິດພາດຂອງຕົວເອງ
  • ຄົນມັກຫາຂໍ້ມູນ: ກ່ອນທີ່​ເຮົາຈະເລີ່ມ​ເຮັດຫຍັງ ​ເຮົາມັກຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງເພື່ອອ່ານ ແລະ ສຶກສາສິ່ງນັ້ນ ຫຼື ​ເບິ່ງຄົນທີ່ຖັກດ້າຍເກັ່ງໆ ສອບຖາມຂໍ້ຂ້ອງໃຈຢ່າງເຕັມທີ່ ​ເວົ້າງ່າຍໆ ວ່າເອົາທິດສະດີໃຫ້ເຕັມທີ່ກ່ອນຈະລົງມືປະຕິບັດຈິງ
  • ຄົນມັກປະຍຸກ: ​ເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄຳ​ເວົ້າ ແລະ ຕຳລານ້ອຍກວ່າແນວທາງຕິບັດຂອງຕົນເອງ ດັ່ງນັ້ນ​ເຮົາອາດຈະຮ່າງແບບການ​ຖັກ​ດ້າຍທີ່ຕ້ອງການຈະຖັກຂຶ້ນມາກ່ອນ ຫຼື ອາດຈະເລືອກຄວາມໜາ ແລະ ສີຂອງໄໝພົມ ກ່ອນທີ່ຈະຈັບເຂັມຂຶ້ນມາເລີ່ມ​ຖັກ
  • ຄົນມັກຄວາມທ້າທາຍ: ​ເຮົາຈະບໍ່ຖັກດ້າຍແບບທຳມະດາ ​ເຮົາຈະສ້າງຕຳລາຮຽນຍ່ອຍໆ ມາເພື່ອຕົວ​ເຮົາເອງ ຫຼື ໄປຮຽນກັບອາຈານແບບເປັນຈິງເປັນຈັງ ແລະ ​ເຮັດຕາມຕຳລາເປ໊ະໆ ເພື່ອທີ່ຈະຮຽນ​ຮູ້ວິທີການສ້າງຝີມືໃໝ່ໆ ໄດ້ໃນແບບຕົວ​ເຮົາເອງ

ທັງສີ່ຂໍ້ທີ່ກ່າວມານີ້ ບໍ່ມີຫຍັງຖືກ ແລະ ຜິດ ທຸກ​ເສັ້ນທາງສາມາດປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ຄືກັນ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ຍຶດຕິດຢູ່ກັບການກະ​ທຳພຽງຂໍ້ດຽວອາດຈະຢາກທີ່ຈະລອງ​ເຮັດຕາມແບບອື່ນໆ ເພາະໃນໜ້າທີ່ການງານ ເຮົາອາດຈະຕ້ອງລອງ​ເຮັດທຸກຫົນທາງ ຄືກັບທີ່​ໂຕຕຸ່ນຮຽນລອຍນ້ຳ ແລະ ​ໂຕນາກຮຽນປີນຕົ້ນໄມ້ ​ເຖິງວ່າມັນອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ຖະນັດເລີຍກໍ່ຕາມ.

  1. 2.    ໃຊ້ຈຸດແຂງຂອງ​ເຮົາໃຫ້ເຕັມທີ່

ທຸກຄົນຮູ້ດີວ່າຕົວເອງຖະນັດ ແລະ ບໍ່ຖະນັດຫຍັງ ສິ່ງທີ່ຂໍ້ນີ້ຈະ​ແນະນຳຄື: ຖ້າຮູ້ຕົວແລ້ວວ່າບໍ່​ມັກ​ເຮັດຫຍັງ​ແທ້ໆ ກໍ່ຢ່າຝືນ ໃຫ້ຫາຫົນທາງທີ່​ເຮົາ​ເຮັດແລ້ວສະບາຍໃຈ ອີກທັງຍັງຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮຽນ​ຮູ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຖ້າ​ເຮົາເປັນຄົນທີ່ມັກ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່ຄືກັນເປັນປະຈຳ ບໍ່​ມັກເລື່ອງແປກໃໝ່ ວິ​ທີງ່າຍໆ ກໍ່ຄືຢ່າ​ເຮັດ​ວຽກຟຣີແລນຊ໌ (ອາຊີບ​ອິດສະຫຼະ) ຖ້າ​ເຮົາເປັນຄົນມັກປະດິດສິ່ງຕ່າງໆ ຢ່າຍອມທີ່ຈະຈົມປັກໄປກັບວຽກບັນຊີພຽງເພື່ອຈະຫາລ້ຽງ​ຊີບ ໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ​ເຮົາໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນຕົວ​ເຮົາໃຫ້ເຕັມທີ່ ແນ່ນອນວ່າໃນທຸກບໍລິສັດຈະມີຄົນແບບ​ໂຕນາກ, ກະລອກ ແລະ ໜູ ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ຢ່າໃຊ້ການກະທຳທີ່ອອກມາຈາກທຳ​ມະ​ຊາດຢ່າງດຽວ ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ມັນຢ່າງມີສະຕິ ແລ້ວ​ເຮົາຈະໃຊ້ຈຸດແຂງຂອງ​ເຮົາໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ອີກທັງຍັງສາມາດທີ່ຈະຢູ່ກັບຄົນທີ່ມີທຳ​ມະ​ຊາດຕ່າງຈາກ​ເຮົາໄດ້ອີກດ້ວຍ

  1. 3.    ຮ່ວມງານກັບຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດຕ່າງຈາກ​ເຮົາ

ເມື່ອ​ໂຕນາກ, ​ໂຕຕຸ່ນ, ກະລອກ ແລະ ໜູ ຕ້ອງມາ​ເຮັດ​ວຽກຮ່ວມກັນ ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທີມແບບນີ້ກໍ່ຄື ແຕ່ລະຄົນຈະສະແດງດ້ານທີ່ຕົວເອງຖະນັດອອກມາ ແລະ ທີມຈະສາມາດ​ເຮັດ​ວຽກໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ມີພະລັງໃນການແກ້ບັນຫາໄດ້ຄົບດ້ານ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ສັດທັງສີ່ຈະສາມາດນໍາເອົາວັດຖຸດິບຕ່າງໆ ມາກັກຕຸນໄວ້ໄດ້ ເຊັ່ນ: ນ້ໍາ, ດິນ, ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຫຍ້າ ນີ້ເປັນອີກຫົນທາງໜຶ່ງທີ່​ເຮົາຈະນຳເອົາສັກກະ​ຍະພາບທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົວ​ເຮົາອອກມາໄດ້ ເພາະຜູ້ຄົນຫຼວງ​ຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ເສຍເວລາໄປຫຼາຍກັບການພະຍາຍາມເປັນຫຍັງ​ຈັກຢ່າງທີ່ບໍ່​ແມ່ນ​ເຮົາ ເຮົາມັກຈະຮູ້ສຶກບໍ່​ດີກັບຕົວເອງເວລາທີ່ລົ້ມເຫຼວ ແລະ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກດີເທົ່າ​ໃດເວລາທີ່ສຳ​ເລັດ ເຮົາ​ເບິ່ງຂ້າມຂໍ້ດີຂອງເຮົາໄປ ແທນທີ່ຈະຍອມຮັບ ແລະ ຍິນດີໄປກັບມັນ ເພາະເຮົາສາມາດ​​ເຮັດເລື່ອງຕ່າງໆ ໃນຊີວິດໃຫ້ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຂຶ້ນ ມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນ ມີຄວາມສຸກຂຶ້ນ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ດີຂຶ້ນໄດ້ ຊຶ່ງເຮົາຄວນຈະເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຕອນນີ້ເລີຍ

​ແຫຼ່ງຂໍ້​ມູນ: http://th.jobsdb.com/TH/TH/