IFC ຊ່ວຍເຫຼືອລາວປັບປຸງ ລະບຽບການສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ທຸລະກິດ

IFC ຊ່ວຍເຫຼືອລາວປັບປຸງ ລະບຽບການສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ທຸລະກິດ

 

ອົງການໆ​ເງິນ​ສາກົນ ຫຼື IFC ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍເຫຼືອ ​ສປປ ລາວ ໃນ​ໂຄງການ​ປັບປຸງ​ລະບຽບ​ການ ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ດຳເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຢູ່ ​ສປປ ລາວ ໃນ​ໄລຍະ 3 ປີ​ຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລັດຖະບານ​ລາວ ໃນ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ບັນດາ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທາງ​ດ້ານ​ລະບຽບ​ການ ແລະ ອອກ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ດຳເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ທີ່​ບໍ່​ຈຳເປັນ.

ການ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ຄັ້ງ​ນີ້ ຈະ​ສາມາດ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ຂົງເຂດ​ຕ່າງໆ ທີ່​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ການ​ດຳເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ຊຶ່ງ​ລວມ​ໄປ​ເຖິງ​ລະບຽບ​ໃນ​ການ​ສ້າງຕັ້ງ​ທຸລະ​ກິດ ການ​ອອກ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ດຳເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ແລະ ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ລົງທຶນ ຊຶ່ງ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ແມ່ນ​ໄດ້​ວັດແທກ​ຈາກ​ບົດ​ລາຍ​ງານ ການ​ດຳເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ທະນາຄານ​ໂລກ ຊຶ່ງ​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ຫຼາຍໆ​ດ້ານ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງ​ຕື່ມ​ອີກ.

ທ່ານ ມາ​ມິ​ລິ​ອອດ​​ສ ຮັດ​ຊິ​ນິ​ໂກ​ລາ​ອູ ຜູ້ຕາງໜ້າ​ອົງການ IFC ປະຈຳ ​ສປປ ລາວ ກ່າວ​ວ່າ: ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ດຳເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ຈະ​ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ ​ສປປ ລາວ ຊຶ່ງ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ປັດ​ໄຈ​ທີ່​ສຳຄັນ ພາຍຫຼັງ​ການ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ອົງການໆ​ຄ້າ​ໂລກ ແລະ ການ​ຈະ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ປະຊາ​ຄົມ​ເສດຖະກິດ​ອາ​ຊຽນ ນອກຈາກ​ການ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ດ້ານ​ການ​ປັບປຸງ​ລະບຽບ​ການ ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ IFC ຍັງ​ຈະ​ສືບຕໍ່​ປຶກສາ​ຫາລື​ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ໂຄງການ ແລະ ບັນດາ​ຂະແໜງການ​ອື່ນໆ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ແນໃສ່​ປັບປຸງ​ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດ​ຂົງເຂດ​ອື່ນໆ​ທີ່​ເຫັນ​ວ່າ ຍັງ​ຈຳເປັນ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ປັບປຸງ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ປັບປຸງ ແລະ ຊຸກຍູ້​ຜົນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ໂຕ​ຊີ້​ວັດ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ການ​ດຳເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ໃນ ​ສປປ ລາວ ທີ່​ກຳນົດ​ໃນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ດຳເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ປະຈຳ​ປີ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ທະນາຄານ​ໂລກ.

ພິທີ​ເຊັນ​ບົດ​ບັນທຶກ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 21 ມີນາ 2013 ທີ່​ກະຊວງ​ແຜນການ ແລະ ການ​ລົງທຶນ ຕາງໜ້າ​ໃຫ້​ອົງການ IFC ແມ່ນ​ທ່ານ ມາ​ມິ​ລິ​ອອດ​​ສ ຮັດ​ຊິ​ນິ​ໂກ​ລາ​ອູ ແລະ ຕາງໜ້າ​ໃຫ້​ລັດຖະບານ​ລາວ ແມ່ນ​ທ່ານ ​ດຣ. ບຸນ​ທະວີ ສີ​ສຸພັນ​ທອງ ຊຶ່ງ​ມີ​ບັນດາ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເປັນ​ພິຍານ.

ທີ່ມາhttp://www.vientianemai.net