ສສຊ ພົບປະ LFA ເລັ່ງປັບປຸງນິຕິກຳກຽມເຊື່ອມໂຍງດ້ານເສດຖະກິດ

ສສຊ ພົບປະ LFA ເລັ່ງປັບປຸງນິຕິກຳກຽມເຊື່ອມໂຍງດ້ານເສດຖະກິດ

 

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ I ນຳໂດຍທ່ານນາງ ບົວຄຳ ທິບພະວົງ ຮອງກຳມາທິການເສດຖະກິດແຜນການ-ການ
ເງິນ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ I ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງພົບປະສະມາຄົມເຟີນີເຈີ
ລາວ (LFA) ໃນວັນທີ 19 ກຸມມພາ 2013 ທີ່ສະມາຄົມເຟີນີເຈີລາວ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີຄະ
ນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມເຟີນີເຈີລາວ ພ້ອມບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ທ່ານນາງ ບົວຄຳ ທິບພະວົງ ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງການລົງມາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ
ການຕິດຕາມກວດກາ ອີງຕາມພາລະບົດບາດເສດຖະກິດແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
ໃນການນຳເອົາສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງກົດໝາຍວິສາຫະກິດ ແລະ ກົດໝາຍອຸດສາຫະກຳປຸງ
ແຕ່ງ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວບັນດາວິສາຫະກິດ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອກະກຽມນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານ ຄຳໄພ ສົມຊະນະ ປະທານສະມາຄົມເຟີນີເຈີລາວ ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງສະມາຄົມ ເຫັນ
ໄດ້ວ່າ: ການດຳເນີນທຸລະກິດແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນບັນຫາດ້ານວັດຖຸດິບ ແຕ່ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸຍາດໂກ
ຕາໄມ້ 30% ຂອງໂກຕາລັດຖະບານ ປະຈຳປີ 2013 ດັ່ງນັ້ນ ທາງສະມາຄົມຈຶ່ງຈະໄດ້ລົງໄປບັນດາແຂວງ ເພື່ອຊອກຫາວັດຖຸດິບ
ຕາມລັດຖະບານໄດ້ແຈ້ງອອກໄປ ຈຶ່ງສະເໜີຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ກໍຄືບັນດາອົງການປົກຄອງທ້ອງ
ຖິ່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສຳເລັດໜ້າທີ່ ພ້ອມນັ້ນກໍຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ເນື່ອງຈາກວ່າ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ທັນອຳນວຍຄວາມສະດວກທຸລະກິດໄມ້ ທີ່ລັດຖະບານສັ່ງຫ້າມຍັງສືບຕໍ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນ ເປັນເຫດໃຫ້
ວັດຖຸດິບໃນ ສປປ ລາວ ບົກແຫ້ງລົງ ການຈັດຕັ້ງມະຕິຄຳສັ່ງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ລັດຖະບານວາງອອກໄປນັ້ນ ຍັງບໍ່ເຂັ້ມ
ງວດ ການລັກລອບວັດຖຸດິບຍັງເປັນຂະບວນຢູ່ຢາກໃຫ້ທາງຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນບັນດາໂຮງຈັກໂຮງງານໃຫ້
ຄົນລາວອອກໜ້າ ເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຢາກໃຫ້ຂັ້ນເທິງຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຄັກແນ່ ດັ່ງ
ນັ້ນ ທາງສະມາຄົມພວກເຮົາຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງເຖິງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ເຫັນຄວາມສຳຄັນຕໍ່
ນັກທຸລະກິດ ເພື່ອດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກຽມພ້ອມເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກໍຄື
ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ສ້າງລາຍຮັບປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ.
ສຳລັບການປັບປຸງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແນໃສ່ສ້າງຄວາມເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ກັບບັນດາວິສາຫະກິດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ
ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນນິຕິກຳ ສາມາດສອດຄ່ອງກັບການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ທີ່ມາhttp://www.vientianemai.net